Ustawa o sygnalistach – szkolenie oraz wzorcowa dokumentacja

marzec, 2022

18mar10:0013:30Event OverUstawa o sygnalistach - szkolenie oraz wzorcowa dokumentacjaUstawa o sygnalistach - szkolenie oraz wzorcowa dokumentacja10:00 - 13:30 ONLINEPobierz formularz zgłoszenia w Wordzie, jeśli nie rejestrujesz się przez formularz na stronie

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kurs Wdrożenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych wraz z pakietem profesjonalnej dokumentacji (Regulamin, procedury i formularze)

Informujemy o opóźnieniach prac w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. Ustawa o ochronie sygnalistów), które nastąpi prawdopodobnie na przełomie lutego/marca 2022.  

Brak wspomnianych polskich przepisów stwarza Pracodawcom poważny problem w ustaleniu właściwego terminu oraz podstaw prawnych wdrożenia systemu ochrony sygnalistów.  

W obecnym “okresie przejściowym” częstym rozwiązaniem stosowanym przez Pracodawców jest wdrożenie przepisów dotyczących ochrony sygnalistów na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.  

Uzasadnienie: TSUE dopuszcza możliwość bezpośredniej implementacji Dyrektyw UE, gdy państwo członkowskie nie przygotowało odnośnych ustaw (patrz wyrok w sprawie Van Duyn przeciwko Home Office)


Forma prowadzenia

Szkolenie prowadzone na platformie


Harmonogram kursu

10:00-13:30

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 • Definicje pojęć
 • Przegląd podmiotów zobowiązanych oraz niezobowiązanych do bezpośredniego stosowania Dyrektywy
 • Obowiązki ustawowe Pracodawcy wymagane Dyrektywą oraz projektem ustawy
  • bezpieczeństwo komunikacji z sygnalistą
  • ochrona jego tożsamości
  • scenariusz zgłaszania anonimowego
  • bezstronność postępowania
 • Zakres naruszeń
 • Prawa i ochrona sygnalisty
 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, procedura zgłaszania naruszeń, działań następczych
 • Kanały zgłoszeń – wewnętrzne i zewnętrzne
 • Zgłaszający/sygnalista – zgłaszanie naruszeń, komunikacja z sygnalistą
 • Umowa powierzenia z podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych
 • Rejestr czynności przetwarzania (RCP) dla kategorii osób zgłaszających naruszenie i osób, których dotyczy zgłoszenie
 • Sankcje karne
 • Ocena ryzyka / DPIA w R.O.D.O
  • inwentaryzacja aktywów, funkcjonalny opis
  • specyfika, cele i kategorie osób oraz danych
  • analiza ryzyka DPIA procesu ochrony sygnalistów

[PROWADZACY] kurs poprowadzi Jacek Zontek, komplementariusz kancelarii doradczej Zontek i Wspólnicy. Ekspert z zakresu ochrony danych, dostępu do informacji publicznej, prawa telekomunikacyjnego, trener, Inspektor Ochrony Danych, twórca jednej z najpopularniejszych w Polsce wielosektorowej dokumentacji wymaganej przepisami ochrony danych osobowych. Prekursor certyfikacji pierwszych w Polsce systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normami BS 7799 oraz ISO 27001.

Dokumentacja poszkoleniowa

 • Instrukcja wdrożenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych u Pracodawcy
 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych / tryby wprowadzenia
 • Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
 • Ewidencja osób zgłaszających naruszenie
 • Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie
 • Zarządzenie – tryb powołania i upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
 • Zarządzenie – tryb powołania i upoważnienie do podejmowania działań następczych
 • Rejestr czynności przetwarzania dla kategorii osób Sygnaliści oraz osób, których dotyczy zgłoszenie
 • Formularz zgłoszeń wewnętrznych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych
 • Procedura wyboru przedstawiciela pracowników (gdy Pracodawca nie posiada Związków Zawodowych)
 • Umowa powierzenia z podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych

Data

(Piątek) 10:00 - 13:30

Miejsce

ONLINE

online

Rejestracja na szkolenie

U W A G A !!!

◼️ Po kliknięciu na "Zamów teraz" wybierz, czy jesteś zwolniony z VAT

Szkolenie obecnie niedostępne

X
X