Funkcjonujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z najbliższym biurem.

Warszawa
ul. F. Płaskowickiej 46/129, 02-778 Warszawa
www.zontekiwspolnicy.pl
Jacek Zontek
jzontek@zontekiwspolnicy.pl
Przemysław Kaczmarek
62-561 Ślesin, ul. Ogrodowa 16
Tel./fax.: 63 270-40-44, tel. kom. +48 604 466 328
 

Radosław Zieliński

tel: 668298223

Krzysztof Semerak

tel: 692960187

Michał Mizgalski

tel: 601706566

Grzegorz Kucharczyk
+48 601-971-405

Marek Adamaszek
+48 608-294-903

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej