Audyt RODO


Audyt na zgodność z przepisami RODO

Usługa obejmuje audyt (diagnozę) aspektów prawnych, realizacji praw osób, oceny skutków / analizy ryzyka oraz zabezpieczeń organizacyjno – technicznych na zgodność z wymaganiami RODO

Rezultatem audytu jest raport końcowy ze wskazaniem rozbieżności oraz z wytycznymi do opracowania polityk i wykazu zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych, informatycznych oraz sporządzenie listy działań do wykonania przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia zgodności z przepisami RODO

Aspekty prawne i zabezpieczenia organizacyjne, realizacja praw osób

Identyfikacja danych osobowych w organizacji

Ocena poprawności przeprowadzenia identyfikacji kategorii danych, aktywów, programów, obszarów przetwarzania, osób upoważnionych

Ocena spełnienia wymagań prawnych RODO

 • Badanie przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych w tym profilowania
 • Badanie zakresu i celu przetwarzania danych, poprawności i adekwatności danych oraz czasu ich przechowywania
 • Ocena spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane
 • Ocena poprawności przekazania praw osobom, którym prawa te przysługują (prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, …)
 • Badanie rejestru czynności przetwarzania jeśli to ma zastosowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • Ocena poprawności realizacji procedury przekazywania danych do państwa trzeciego
 • Weryfikacja podmiotów z którymi istnieje wymóg posiadania umowy powierzenia
 • Przegląd treści umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na zgodność z przepisami art 28 RODO

Ocena poprawności  stosowania środków organizacyjnych wymaganych przez RODO

 • Ocena konieczności przygotowania i wdrożenia Polityk Bezpieczeństwa
 • Sprawdzenie poprawności procedur systemowych: oświadczeń o poufności, upoważnień, szkoleń pracowników/użytkowników, audytów, testów penetracyjnych, notyfikacji incydentów

Analiza ryzyka & Ocena skutków

Weryfikacja przeprowadzenia oceny skutków / analizy ryzyka

 • Ocena poprawności zastosowanej metodyki analizy ryzyka
 • Sprawdzenie wyników analizy ryzyka
 • Weryfikacja procesów przetwarzania (kategorii osób) pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny skutków
 • Gdy wymagane,  sprawdzenie poprawności przeprowadzenia oceny skutków

Zabezpieczenia fizyczne i techniczne

 Ocena poprawności stosowania zabezpieczeń fizycznych

 • Sprawdzenie procedur polityk kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń
 • Sprawdzenie zabezpieczeń dostępu do pomieszczeń biurowych, serwerowni, archiwum
 • Sprawdzenie zabezpieczenia dokumentacji w pomieszczeniach
 • Sprawdzenie systemów alarmowych / ochrony obiektu

Ocena poprawności stosowania zabezpieczeń technicznych

 • Sprawdzenie systemu kontroli dostępu, zabezpieczenia PPOŻ
 • Sprawdzenie monitoringu środowiskowego, wizyjnego, klimatyzacji
 • Sprawdzenie utrzymania zasilania UPS

Zabezpieczenia informatyczne

 Weryfikacja zgodności oprogramowania z przepisami RODO

 • Sprawdzenie rozliczalności operacji, rozliczalności użytkowników i administratorów
 • Sprawdzenie realizacji prawa do bycia zapomnianym, ograniczania przetwarzania, privacy by design /  by default

Ocena poprawności stosowania zabezpieczeń informatycznych

 • Sprawdzenie stosowania systemów antywirusowych  i antyspamowych
 • Sprawdzenie stosowania kontroli przepływu ruchu
 • Sprawdzenie stosowania systemów firewall, NG firewall, UTM , sond IDS / IPS
 • Sprawdzenie stosowania systemów monitorowania zużycia,  wykrywania słabości i zagrożeń, systemów inwentaryzacyjnych
 • Sprawdzenie stosowania szyfrowania
 • Sprawdzenie bezpieczeństwa pracy zdalnej
 • Sprawdzenie stosowania zabezpieczeń, typu: redundancja zasobów, aktualizacje systemu, kopie bezpieczeństwa, wirtualizacja
 • Sprawdzenie stosowania zabezpieczeń nośników i sprzętu wynoszonych poza organizację
 • Sprawdzenie procedur korzystania z internetu i poczty elektronicznej
 • Sprawdzenie stosowania zabezpieczeń sprzętu komputerowego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych
 • Sprawdzanie stosowania procedur utylizacji / usuwania danych / niszczenia nośników
 • Sprawdzenie procedur zarządzania uprawnieniami, polityk uwierzytelnienia
 • Sprawdzenie procedur napraw w serwisach zewnętrznych
 • Sprawdzenie procedur korzystania z ISP, hostingu, cloud

Raport końcowy

Sformułowanie zaleceń do Najwyższego kierownictwa

Przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonego audytu wraz z wytycznymi do poprawy bezpieczeństwa danych osobowych

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line

O nas

Zontek i Wspólnicy Sp. k.

ul. F. Płaskowickiej 46/129 02-778 Warszawa
22 406 82 91
biuro@zontekiwspolnicy.pl
top
X
X