Wsparcie ADO

Pełne przejęcie obowiązków Administratora wynikających z RODO (bez pełnienia funkcji IOD)

Zapewniamy kompleksowe wsparcie Administratora we wdrożeniu i utrzymaniu systemu ochrony danych osobowych na zgodność z przepisami RODO. Usługa dedykowana tym Administratorom, którzy nie mają obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych, ale chcą spełniać wymagania RODO.

Dokumentacja

Opracowanie dokumentacji ODO zgodnie z przepisami RODO

 • Tworzenie i aktualizacja Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami
 • Zapewnienie aktualności Instrukcji Zarządzania RODO w konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za stosowanie zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych

Zgodność z prawem

 Kontrola legalności przetwarzania danych osobowych

 • Identyfikacja podstaw prawnych legalizujących przetwarzanie D.O. (art. 6, 9 RODO). W przypadku stwierdzenia uchybień, pomoc w przywróceniu stanu zgodnego z prawnym.
 • Opracowanie i nadzór nad wdrożeniem klauzul wynikających z obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13, 14 i 15 RODO
 • Tworzenie umów powierzenia (poufności), wsparcie podczas negocjacji i podpisania ich przez podmioty przetwarzające

Zarządzanie

Nadzór nad zarządzaniem systemem ochrony danych osobowych

 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i jeśli to wymagane, rejestru kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 ust.1 i ust.2 RODO
 • Organizacja procesu zarządzania upoważnieniami, oświadczeniami. Gromadzenie pisemnych oświadczeń/umów poufności od pracowników i podwykonawców.
 • Zapewnienie dokumentowania  upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Opiniowanie i dostosowanie dokumentacji organizacji do wymagań RODO (np. klauzule zgody, poufności, informacyjne, umowy z klientami, oferty, zamówienia, treść mailingu, treść umów powierzenia).
 • Rejestracja incydentów. Zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów bezpieczeństwa i sporach. Wsparcie w opanowaniu kryzysów (np. wyciek, upublicznienie danych, skargi).

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka prowadzona w celu poprawy bezpieczeństwa danych osobowych

 • Inwentaryzacja aktywów
 • Organizacja i przeprowadzanie procesu analizy ryzyka (przy współudziale administratora oraz osób odpowiedzialnych za stosowanie zabezpieczeń)
 • Definiowanie zaleceń i rekomendacji dla najwyższego kierownictwa w formie planu postępowania z ryzykiem
 • Tam, gdzie to konieczne sporządzanie wniosków wymagających decyzji najwyższego kierownictwa np.: inwestycje dot. zakupu zabezpieczeń fizycznych, technicznych i informatycznych
 • Koordynacja i nadzór nad wdrażaniem zabezpieczeń organizacyjno-technicznych
 • Współpraca z informatykami w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych
 • Kontrola zgodności oprogramowania z przepisami RODO. Pomoc w dostosowaniu, doborze lub zmianie oprogramowania do przetwarzania danych osobowych, aby spełniało wymagania RODO

Szkolenia

Zapoznanie pracowników i współpracowników z zasadami ochrony danych osobowych

 • Opracowanie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w formie wymagań ochrony danych  osobowych dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Organizacja procedury zapoznania osób z Regulaminem ODO
 • Prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zasad przestrzegania ochrony danych osobowych, jeśli będzie to uzgodnione z Administratorem

Audyty i komunikacja

Audyty i komunikacja

 • Prowadzenie  audytów wewnętrznych na podstawie wymagań RODO
 • Raportowanie wyników audytów do najwyższego kierownictwa
 • Wsparcie prawidłowej komunikacji w kontaktach z policją, prasą, poszkodowanymi i innymi instytucjami.
 • Reprezentowanie Administratora w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w trybie administracyjnym oraz podczas kontroli

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line

O nas

Zontek i Wspólnicy Sp. k.

ul. F. Płaskowickiej 46/129 02-778 Warszawa
22 406 82 91
biuro@zontekiwspolnicy.pl
top
X
X