Oświadczenie beneficjenta

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza. Bez wsparcia działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Realizacja tego projektu byłaby niemożliwa.

Dotacja dotyczy umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.03.00-24-08D2/16-00, gdzie projekt opatrzony jest nazwą: Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami

Wartość projektu: 1278 584,90 PLN, kwota dofinansowania 459 012,24 PLN

Celem projektu było stworzenie modułowego i parametryzowanego systemu informatycznego (platformy) będącego narzędziem wspomagającym procesy biznesowe związane ze świadczeniem usług szkoleniowych, wdrożeniowych oraz usług zarządzania bezpieczeństwem informacji prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz partnerów oraz produkcji dedykowanych aplikacji biznesowych.

Voila!

Platforma Snoza optymalizuje procesy biznesowe:

1- szkoleń dla Partnerów i pracowników Klientów (z zakresu ochrony danych)

2- obiegu dokumentów w-organizacji Wnioskodawcy (w tym rozliczania usług, jakie Wnioskodawca zleca Partnerom do wykonania)

3- realizacji usług przez Partnerów (audyty, analiza ryzyka, dostęp do repozytorium polityk bezpieczeństwa Informacji, pełnienie funkcji outsourcowanego Inspektora Ochrony Danych

4- Platforma Snoza umożliwia nam także realizację usług projektowania i sprzedaży dedykowanych aplikacji biznesowych

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line

O nas

Zontek i Wspólnicy Sp. k.

ul. F. Płaskowickiej 46/129 02-778 Warszawa
22 406 82 91
biuro@zontekiwspolnicy.pl
top
X
X