Usługi Ochrony Danych Osobowych

Ogólnopolska firma Inspektorów Ochrony Danych

Szkolenie RODO - Wdrożenia RODO - Outsourcing IOD

Terminarz szkoleń

2 dniowy Kurs IOD szkolenie Inspektor Ochrony Danych


10.06.2019, g. 10:00 – 16:00, 11.06.2019, g. 10:00 – 16:00
Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115

13.06.2019, g. 10:00 – 16:00, 14.06.2019, g. 10:00 – 16:00
Warszawa, ul. Merliniego 2A, bud. rest. Portucale (dojazd od ul. Bielawskiej)

1 dniowe szkolenie IOD kurs Inspektor Ochrony Danych


12.06.2019, g. 09:00–16:00
Białystok, Hotel Ibis Styles, Al. Piłsudskiego 25

12.06.2019, g. 09:00–16:00
Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

17.06.2019, g. 09:00–16:00
Hotel Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, Toruń

18.06.2019, g. 09:00–16:00
Hotel Przystań, ul. Tamka 2, Bydgoszcz

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej