Usługi Ochrony Danych Osobowych

Ogólnopolska firma Inspektorów Ochrony Danych

Szkolenie RODO - Wdrożenia RODO - Outsourcing IOD

Terminarz szkoleń

2 dniowy Kurs IOD szkolenie Inspektor Ochrony Danych


23.05.2019, g. 10:00 – 16:00, 24.05.2019, g. 10:00 – 16:00
Kraków, Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. JP II

23.05.2019, g. 10:00 – 16:00, 24.05.2019, g. 10:00 – 16:00
Szczecin, Al. 3 Maja 31, Hotel Novotel

10.06.2019, g. 10:00 – 16:00, 1.06.2019, g. 10:00 – 16:00
Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115

05.06.2019, g. 10:00 – 16:00, 06.06.2019, g. 10:00 – 16:00
Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

1 dniowe szkolenie IOD kurs Inspektor Ochrony Danych


27.05.2019, g. 09:00–16:00
Hotel Kongresowy, aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

Warsztaty analizy ryzyka i oceny skutków


21.05.2019, g.10:00, 22.05.2019, g.10:00
Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej