Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nazwa podmiotu *

Adres *

NIP *
Nr Tel * (komórka do uczestnika szkolenia online)

Email do otrzymania faktury *

Uczestnicy

Imię, Nazwisko, Stanowisko, bezpośredni adres e-mail, bezpośredni nr. telefonu dla uczestnika szkolenia online
UWAGA! W przypadku szkolenia dwudniowego, prosimy wskazać w których dniach będą Państwo obecni• Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie na podany powyżej adres email.
• Przedpłatę prosimy dokonać na: Zontek i Wspólnicy Sp.k., ul. F. Płaskowickiej 46/129, 02-778 Warszawa
• Konto: Santander Bank Polska S.A. 31 1090 1694 0000 0001 0180 5469
• Opłatę brutto należy uiścić najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem warsztatów
• W tytule przelewu podać NIP podmiotu, nazwisko uczestnika i datę szkolenia
• Anulowanie zgłoszenia na 5 lub mniej dni przed szkoleniem obciąża 40% jego wartości
• Zontek i Wspólnicy Sp.k., wystawia F-VAT bez potwierdzenia Zamawiającego
• Zgłoszenie jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym

Państwa Administratorem jest podmiot  wskazany w stopce serwisu.  Dane przetwarzane są do celów organizacji szkolenia. Podstawą prawną jest art 6, ust 1, lit b RODO. Czas przechowywania – okres prowadzenia działalności Administratora – art 6, ust 1, lit f RODO lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania danych, dostępu,  ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do UODO.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej