Formularz zamówienia


Składają Państwo zamówienie na dokumentację RODO – 380 PLN netto plus 23% VAT. Po jego przyjęciu wyślemy Państwu fakturę na wskazany przez Państwa Email kontaktowy. Po opłaceniu faktury przelewem otrzymają Państwo dokumentację RODO na ten sam adres Email


Dane do faktury

Nazwa podmiotu *

Adres *

NIP *

Nr Tel

Email kontaktowy *

  Państwa Administratorem jest podmiot  wskazany w stopce serwisu.  Dane przetwarzane są do celów realizacji zamówień. Podstawą prawną jest art 6, ust 1, lit b RODO. Czas przechowywania – okres prowadzenia działalności Administratora – art 6, ust 1, lit f RODO lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania danych, dostępu,  ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do UODO.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej