szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

2 dniowe warsztaty wdrażania dokumentacji RODO w firmach i podmiotach publicznych

Adresaci kursu

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie dokumentacji RODO (w zależności od dnia szkoleniowego):
  • w firmie B2B, w firmie z marketingiem, e-business, w firmie komunalnej
  • w urzędzie miasta/gminy, starostwie, szpitalu, jednostce medycznej, fundacji
 • Inspektorzy Ochrony Danych pracujący w outsourcingu
 • Osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO
 • Informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • Osoby wykonujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów

Ogólna informacja o kursie

 • Dwudniowy warsztatowy kurs prezentujący branżowe pakiety dokumentacji RODO  dla biznesu i podmiotów publicznych

 

 • Kurs bez teorii, wyłącznie w oparciu o przykładowe dedykowane branżowe pakiety dokumentacji
 
 • Korzyścią z ukończenia kursu jest umiejętność szybkiego i kompleksowego opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO zarówno w podmiocie biznesowym oraz w podmiocie publicznym oraz w fundacji

 

 • Ważne – każdy uczestnik kursu otrzyma 10 branżowych pakietów dokumentacji RODO i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb

 

 • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakiet

Poszkoleniowe korzyści przysługujące każdemu z uczestników

 • Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych

 

 • Każdy z uczestników otrzyma mailem rozbudowaną sektorową dokumentację

 

Zawartość materiałów wysyłanych do uczestników

 • dokumentacja RODO w kadrach , ZFŚŚ, w księgowości

 • dokumentacja  dot. monitoringu wizyjnego dla pracodawacy
 • dokumentacja  dot. monitoringu poczty elektronicznej, pojazdów wyposażonych w GPS

 
 • pakiet dokumentacji RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym  (B2B)

 • mała działalność  gospodarcza (usługi: księgowe, informatyczne, kosmetyczne, fryzjerskie )

 • pakiet dokumentacji RODO  w skepie internetowym + marketing

  + facebook (B2C)

 • pakiet dokumentacji RODO  w MPWIK, ZTM

 • pakiet dokumentacji RODO  w  spółdzielniach mieszkaniowych

 • pakiet dokumentacji RODO  w wydawnictwach

 • pakiet dokumentacji RODO  w fundacji
 • pakiet  dokumetacji RODO w zamówieniach publicznych
 • pakiet  dokumentacji RODO w placówce medycznej (szpital, przychodnia)
 • pakiet  dokumentacji RODO w placówce oświatowej
 • pakiet  dokumentacji RODO w urzędzie gminy
 • pakiet  dokumentacji RODO w OPS
 • pakiet  dokumentacji RODO w powiatowym urzędzie pracy
 • dokumentacja RODO  dla  domów kultury
 

Zawartość poszczególnych pakietów

 • branżowy rejestr czynności przetwarzania
 • dedykowane klauzule informacyjne oraz scenariusze wykonania obowiązku informacyjnego
 • dedykowane umowy powierzenia
 • excelowy nieodpłatny program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób upoważnionych, dostosowany do wymagań tzw. RODO sektorowego, szablony upoważnień
 • branżowy przykładowy arkusz analizy ryzyka  (z branżowymi zagrożeniami i typowymi zabezpieczeniami)
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych, jako dokument ustanawiający  wdrożenie systemu ochrony danych w organizacji
 • Instrukcja zarządzania RODO, który zawiera komplet istotnych procedur zabezpieczających dane osobowe od strony fizycznej, technicznej oraz informatycznej (ważny składnik dokumentacji ODO)
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych jako kompleksowy spis wymagań dot. ochrony danych do przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe


Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Cenione przez byłych uczestników: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

Harmonogram warsztatów dzień 1

10:00 - 16:00

 • przegląd dokumentacji RODO w kadrach , ZFŚŚ oraz w księgowości
 • przegląd dokumentacji dot. monitoringu wizyjnego dla pracodawacy
 • przegląd dokumentacji dot. monitoringu poczty elektronicznej, pojazdów wyposażonych w GPS
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym  (B2B)
 • przegląd pakietu małej działalności  gospodarczej (usługi: księgowe, informatyczne, kosmetyczne, fryzjerskie )
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  w skepie internetowym + marketing  + facebook (B2C)
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  w MPWIK, ZTM
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  w  spółdzielniach mieszkaniowych
 • przegląd pakietu dokumentacji  RODO  w wydawnictwach
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  w fundacji

Harmonogram warsztatów dzień 2

10:00 - 16:00

 • przegląd dokumentacji RODO w kadrach , ZFŚŚ, księgowości
 • przegląd dokumetacji RODO w zamówieniach publicznych
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w placówce medycznej (szpital, przychodznia)
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w placówce oświatowej
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w Urzędzie Gminy
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  dla  Domu Kultury

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

 

administrator danych osobowych kurs poznań

akredytowany kurs inspektora ochrony danych poznań

inspektor danych osobowych szkolenie poznań

inspektor rodo szkolenie poznań

ochrona danych osobowych rodo szkolenie poznań

kurs na inspektora danych osobowych poznań

szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych poznań

kurs na inspektora ochrony danych osobowych poznań

specjalista rodo kurs poznań

kurs administratora danych osobowych poznań

szkolenia z zakresu rodo poznań

szkolenie gdpr poznań

specjalista ds ochrony danych osobowych kurs poznań

szkolenie na inspektora danych osobowych poznań

 

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań


szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych poznań

kurs na inspektora ochrony danych osobowych poznań

specjalista rodo kurs poznań

kurs administratora danych osobowych poznań

szkolenia z zakresu rodo poznań

szkolenie gdpr poznań

specjalista ds ochrony danych osobowych kurs poznań

szkolenie na inspektora danych osobowych poznań

 

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

 

https://zontekiwspolnicy.pl/tag/szkolenie-rodo-poznan/

 
szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan-szkolenie-rodo

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

RODO szkolenie Poznań

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

szkolenie-z-rodo-warszawa-poznan

inspektor ochrony danych osobowych kurs

(opis etykiety)

Zapisz się na szkolenie


Katowice 2019, Hotel Silesian, Ul. Szybowcowa 1
20-21.11.2019

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek - szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych.


Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115
21-22.11.2019

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 7-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w kilkunastu organizacjach.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej