UWAGA: OPIS SZKOLENIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ TERMINARZA


Katowice, Hotel Silesian, Ul. Szybowcowa 1
20-21.11.2019

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek - szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych.

szkolenie ochrona danych osobowych poznań | szkolenie rodo poznań | rodo szkolenie poznań | szkolenie z rodo poznań

2 dniowe warsztaty wdrażania dokumentacji RODO w firmach i podmiotach publicznych

Adresaci kursu

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie dokumentacji RODO (w zależności od dnia szkoleniowego):
  • w firmie B2B, w firmie z marketingiem, e-business, w firmie komunalnej
  • w urzędzie miasta/gminy, starostwie, szpitalu, jednostce medycznej, fundacji
 • Inspektorzy Ochrony Danych pracujący w outsourcingu
 • Osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO
 • Informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • Osoby wykonujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów

Ogólna informacja o kursie

 • Dwudniowy warsztatowy kurs prezentujący branżowe pakiety dokumentacji RODO  dla biznesu i podmiotów publicznych

 

 • Kurs bez teorii, wyłącznie w oparciu o przykładowe dedykowane branżowe pakiety dokumentacji
 
 • Korzyścią z ukończenia kursu jest umiejętność szybkiego i kompleksowego opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO zarówno w podmiocie biznesowym oraz w podmiocie publicznym oraz w fundacji

 

 • Ważne – każdy uczestnik kursu otrzyma 10 branżowych pakietów dokumentacji RODO i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb

 

 • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakiet

Poszkoleniowe korzyści przysługujące każdemu z uczestników

 • Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych

 

 • Każdy z uczestników otrzyma mailem rozbudowaną sektorową dokumentację

 

Zawartość materiałów wysyłanych do uczestników

 • dokumentacja RODO w kadrach , ZFŚŚ, w księgowości

 • dokumentacja  dot. monitoringu wizyjnego dla pracodawacy
 • dokumentacja  dot. monitoringu poczty elektronicznej, pojazdów wyposażonych w GPS

 
 • pakiet dokumentacji RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym  (B2B)

 • mała działalność  gospodarcza (usługi: księgowe, informatyczne, kosmetyczne, fryzjerskie )

 • pakiet dokumentacji RODO  w skepie internetowym + marketing

  + facebook (B2C)

 • pakiet dokumentacji RODO  w MPWIK, ZTM

 • pakiet dokumentacji RODO  w  spółdzielniach mieszkaniowych

 • pakiet dokumentacji RODO  w wydawnictwach

 • pakiet dokumentacji RODO  w fundacji
 • pakiet  dokumetacji RODO w zamówieniach publicznych
 • pakiet  dokumentacji RODO w placówce medycznej (szpital, przychodnia)
 • pakiet  dokumentacji RODO w placówce oświatowej
 • pakiet  dokumentacji RODO w urzędzie gminy
 • pakiet  dokumentacji RODO w OPS
 • pakiet  dokumentacji RODO w powiatowym urzędzie pracy
 • dokumentacja RODO  dla  domów kultury
 

Zawartość poszczególnych pakietów

 • branżowy rejestr czynności przetwarzania
 • dedykowane klauzule informacyjne oraz scenariusze wykonania obowiązku informacyjnego
 • dedykowane umowy powierzenia
 • excelowy nieodpłatny program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób upoważnionych, dostosowany do wymagań tzw. RODO sektorowego, szablony upoważnień
 • branżowy przykładowy arkusz analizy ryzyka  (z branżowymi zagrożeniami i typowymi zabezpieczeniami)
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych, jako dokument ustanawiający  wdrożenie systemu ochrony danych w organizacji
 • Instrukcja zarządzania RODO, który zawiera komplet istotnych procedur zabezpieczających dane osobowe od strony fizycznej, technicznej oraz informatycznej (ważny składnik dokumentacji ODO)
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych jako kompleksowy spis wymagań dot. ochrony danych do przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe


Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Cenione przez byłych uczestników: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

Harmonogram warsztatów dzień 1

10:00 - 16:00

 • przegląd dokumentacji RODO w kadrach , ZFŚŚ oraz w księgowości
 • przegląd dokumentacji dot. monitoringu wizyjnego dla pracodawacy
 • przegląd dokumentacji dot. monitoringu poczty elektronicznej, pojazdów wyposażonych w GPS
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym  (B2B)
 • przegląd pakietu małej działalności  gospodarczej (usługi: księgowe, informatyczne, kosmetyczne, fryzjerskie )
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  w skepie internetowym + marketing  + facebook (B2C)
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  w MPWIK, ZTM
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  w  spółdzielniach mieszkaniowych
 • przegląd pakietu dokumentacji  RODO  w wydawnictwach
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  w fundacji

Harmonogram warsztatów dzień 2

10:00 - 16:00

 • przegląd dokumentacji RODO w kadrach , ZFŚŚ, księgowości
 • przegląd dokumetacji RODO w zamówieniach publicznych
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w placówce medycznej (szpital, przychodznia)
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w placówce oświatowej
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w Urzędzie Gminy
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • przegląd pakietu dokumentacji RODO  dla  Domu Kultury

Zapisz się na szkolenie


Katowice, Hotel Silesian, Ul. Szybowcowa 1
20-21.11.2019

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek - szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej