szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora

Szkolenie RODO Zielona Góra

 Termin szkolenia ONLINE ⏩ ❮zobacz harmonogram  czerwiec lipiec ❯  „Kurs Administratora Danych Osobowych” Zielona Góra

 

Termin kursu ONLINE⏩ ❮zobacz harmonogram  czerwiec lipiec ❯  „Szkolenie Specjalisty RODO / ds Ochrony Danych Osobowych” Zielona Góra

 

Termin kursu ONLINE ⏩ ❮zobacz harmonogram  czerwiec lipiec❯ „Szkolenie GDPR” Zielona Góra************

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO

 

Rozbudowane merytorycznie szkolenie RODO.  Jest to szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO

Zapraszamy na ⏩ 1 dniowy kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO

 

Skoncentrowany na najważniejszych obowiązkach RODO wraz z prezentacją uniwersalnej dokumentacji ODO do adaptacji na własne potrzeby

Zapraszamy na ⏩ Warsztaty RODO

 

Warsztaty bez teorii! szkolenie z wdrożenia profesjonalnej branżowej dokumentacji. 

  • Pierwszy dzień – wdrożenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach
  • Drugi dzień poświęcony jest zasadom wdrożenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutków

 

Warsztatowe zajęcia dla uczestników w postaci przeprowadzenia przykładowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 

  • Wszystkie proponowane szkolenia mają bardzo praktyczny charakter z użyciem rozbudowanej i uniwersalnej dokumentacji RODO

 

  • Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

  • Korzyścią z ukończenia kursów RODO jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

 

  • WAŻNE: Każdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentów (polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb

 

  • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu dokumentacji

 

  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji

 

Terminarz szkoleń

szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora

 

rodo szkolenie zielona góra

rodo szkolenie zielona góra

szkolenie rodo zielona góra

szkolenie rodo zielona góra

szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora


szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora

 —


szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora


szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora


szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora


szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora

szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora

szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora

szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora

szkolenie RODO Zielona Góra | rodo szkolenie Zielona Góra | kurs rodo Zielona Góra | szkolenie z rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra | inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra | kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra | kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra | rodo kurs Zielona Góra | szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra | inspektor rodo kurs Zielona Góra | kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra | kurs na inspektora rodo Zielona Góra | kurs inspektora rodo Zielona Góra | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra | szkolenie-rodo-zielona-gora

szkolenie rodo Zielona Góra
rodo szkolenie Zielona Góra
szkolenie z rodo Zielona Góra
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych Zielona Góra
kurs rodo Zielona Góra
inspektor ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra
kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra
szkolenie iod Zielona Góra
ochrona danych osobowych szkolenie Zielona Góra
szkolenie ochrona danych osobowych Zielona Góra
kurs iod Zielona Góra
kurs inspektorów ochrony danych Zielona Góra
rodo kurs Zielona Góra
kurs inspektor danych osobowych Zielona Góra
szkolenie z ochrony danych osobowych Zielona Góra
inspektor rodo kurs Zielona Góra
inspektor danych osobowych kurs Zielona Góra
szkolenie ochrona danych osobowych rodo Zielona Góra
szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra
kurs ochrona danych osobowych Zielona Góra
szkolenie inspektor ochrony danych Zielona Góra
kurs na inspektora rodo Zielona Góra
kurs inspektora rodo Zielona Góra
IOD szkolenie Zielona Góra
szkolenie dla IOD Zielona Góra
inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Zielona Góra
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych Zielona Góra
szkolenie dane osobowe Zielona Góra

szkolenie z zakresu rodo Zielona Góra
szkolenie na inspektora rodo Zielona Góra
szkolenie-rodo-zielona-gora
ochrona danych osobowych kurs Zielona Góra
certyfikowany kurs inspektor ochrony danych osobowych Zielona Góra
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych Zielona Góra
ochrona danych osobowych rodo szkolenie Zielona Góra
kurs na inspektora danych osobowych Zielona Góra
kurs na inspektora ochrony danych osobowych Zielona Góra
szkolenia z zakresu rodo Zielona Góra
inspektor danych osobowych szkolenie Zielona Góra
szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych Zielona Góra
akredytowany kurs inspektora ochrony danych Zielona Góra
inspektor rodo szkolenie Zielona Góra
specjalista rodo kurs Zielona Góra
kurs administratora danych osobowych Zielona Góra
specjalista ds ochrony danych osobowych kurs Zielona Góra
szkolenie na inspektora danych osobowych Zielona Góra
administrator danych osobowych kurs Zielona Góra
szkolenie gdpr Zielona Góra


Wykaz innych miast, gdzie znajdą Państwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

 

 

Wykaz innych miast, gdzie znajdą Państwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

uodo.pl

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

 

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej