szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych

Szkolenie RODO WaƂbrzych
Od 2008 r. nieprzerwanie organizujemy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie zapraszamy na cykl szkolenie RODO WaƂbrzych oraz kurs RODO WaƂbrzych

 


Kurs RODO: 2 dniowe szkolenie RODO & kurs Inspektora Ochrony Danych

  • Szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO
 

Kurs RODO: 1 dniowe szkolenie RODO & kurs Inspektora Ochrony Danych

  • Szkolenie z najwaĆŒniejszych obowiązkĂłw RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO
 

Warsztaty RODO

  • Warsztaty bez teorii! – szkolenie z wdroĆŒenia profesjonalnej branĆŒowej dokumentacji. Pierwszy dzieƄ – wdroĆŒenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach. Drugi dzieƄ poƛwięcony jest zasadom wdroĆŒenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych
 

2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutkĂłw

  • Prezentacja prostych modeli analizy ryzyka z warsztatowymi zajęciami dla uczestnikĂłw w postaci przeprowadzenia przykƂadowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji
 
 
 

  • Wszystkie proponowane szkolenia z cyklu szkolenie RODO WaƂbrzych mają bardzo praktyczny charakter z uĆŒyciem rozbudowanej i uniwersalnej dokumentacji RODO
 
  • Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do peƂnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych
 
  • Korzyƛcią z ukoƄczenia kursĂłw RODO jest znaczące przyspieszenie i uƂatwienie prac podczas opracowania i wdroĆŒenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentĂłw związanych z RODO
 
  • WAĆ»NE: KaĆŒdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentĂłw (polityk, rejestrĂłw, zaƂącznikĂłw, klauzul, szablonĂłw, narzędzi w excelu i dokumentĂłw w formacie word) i będzie mĂłgƂ je samodzielnie adaptować do wƂasnych potrzeb
 
  • Gwarantujemy pĂłĆșniejszą nieodpƂatną aktualizację pakietu dokumentacji
 
  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) moĆŒe być zastosowana do firm, podmiotĂłw publicznych, fundacji, stowarzyszeƄ, maƂych i duĆŒych organizacji
 

uodo.pl

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/

/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/

Terminarz szkoleƄ

ONLINE - 2 dniowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO


01-02.10.2020, g.10-16
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

27-28.10.2020, g.10-16
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

2 dniowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO


24-25.09.2020, g.10:00-16:00
GdaƄsk, AMBER Hotel, ul. PowstaƄców Warszawskich 45

24-25.09.2020, g.10:00-16:00
WrocƂaw, Hotel InVite, ul. Hubska 52-54

28-29.09.2020 g.10:00-16:00
Kraków , Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. Jana PawƂa II

29-30.09.2020 g.10:00-16:00
PoznaƄ, Hotel Mat’s, ul. BuƂgarska 115

05-06.10.2020
Szczecin, Al. 3 Maja 31, Hotel Novotel

06-07.10.2020 10:16
Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. PodwisƂocze 48

27-28.10.2020 10:16
Lublin, Hotel Forum, ul. Obywatelska 8

ONLINE - 1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO


22.09.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

09.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

13.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

16.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

23.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO


12.10.2020 g. 09:16
Kielce, Hotel Kongresowy, aleja Solidarnoƛci 34

19.10.2020 g. 09:16
Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

20.10.2020 g. 09:16
Olsztyn, Hotel WileƄski, ul. Ryszarda KnosaƂy 5

21.10.2020 g. 09:16
BiaƂystok, Hotel Ibis Styles, Al. PiƂsudskiego 25
szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych

szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych


szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych

 —


szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych


szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych


szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych


szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

szkolenie RODO WaƂbrzych | rodo szkolenie WaƂbrzych | kurs rodo WaƂbrzych | szkolenie z rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych | inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych | kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych | kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych | rodo kurs WaƂbrzych | szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych | inspektor rodo kurs WaƂbrzych | kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych | kurs na inspektora rodo WaƂbrzych | kurs inspektora rodo WaƂbrzych | szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych | szkolenie-rodo-walbrzych

szkolenie rodo WaƂbrzych
rodo szkolenie WaƂbrzych
szkolenie z rodo WaƂbrzych
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych WaƂbrzych
kurs rodo WaƂbrzych
inspektor ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych
kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych
szkolenie iod WaƂbrzych
ochrona danych osobowych szkolenie WaƂbrzych
szkolenie ochrona danych osobowych WaƂbrzych
kurs iod WaƂbrzych
kurs inspektorów ochrony danych WaƂbrzych
rodo kurs WaƂbrzych
kurs inspektor danych osobowych WaƂbrzych
szkolenie z ochrony danych osobowych WaƂbrzych
inspektor rodo kurs WaƂbrzych
inspektor danych osobowych kurs WaƂbrzych
szkolenie ochrona danych osobowych rodo WaƂbrzych
szkolenie inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych
kurs ochrona danych osobowych WaƂbrzych
szkolenie inspektor ochrony danych WaƂbrzych
kurs na inspektora rodo WaƂbrzych
kurs inspektora rodo WaƂbrzych
IOD szkolenie WaƂbrzych
szkolenie dla IOD WaƂbrzych
inspektor ochrony danych osobowych szkolenie WaƂbrzych
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych WaƂbrzych
szkolenie dane osobowe WaƂbrzych

szkolenie z zakresu rodo WaƂbrzych
szkolenie na inspektora rodo WaƂbrzych
szkolenie-rodo-walbrzych
ochrona danych osobowych kurs WaƂbrzych
certyfikowany kurs inspektor ochrony danych osobowych WaƂbrzych
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych WaƂbrzych
ochrona danych osobowych rodo szkolenie WaƂbrzych
kurs na inspektora danych osobowych WaƂbrzych
kurs na inspektora ochrony danych osobowych WaƂbrzych
szkolenia z zakresu rodo WaƂbrzych
inspektor danych osobowych szkolenie WaƂbrzych
szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych WaƂbrzych
akredytowany kurs inspektora ochrony danych WaƂbrzych
inspektor rodo szkolenie WaƂbrzych
specjalista rodo kurs WaƂbrzych
kurs administratora danych osobowych WaƂbrzych
specjalista ds ochrony danych osobowych kurs WaƂbrzych
szkolenie na inspektora danych osobowych WaƂbrzych
administrator danych osobowych kurs WaƂbrzych
szkolenie gdpr WaƂbrzych

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/


Zontek i WspĂłlnicy
SpóƂka komandytowa

ul. F. PƂaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyƂa oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z dziaƂania 3.3 RPO woj. ƚląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa ƚląskiego na lata 2014-2020,
Oƛ priorytetowa 3 Konkurencyjnoƛć MƚP
DziaƂanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w dziaƂalnoƛci gospodarczej