szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

Szkolenie RODO Rzeszów

Od 2008 r. nieprzerwanie organizujemy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie zapraszamy na cykl szkolenie RODO Rzeszów oraz kurs RODO Rzeszów

 

Kurs RODO: 2 dniowe szkolenie RODO & kurs Inspektora Ochrony Danych

  • Szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO. 

 

Kurs RODO: 1 dniowe szkolenie RODO & kurs Inspektora Ochrony Danych

  • Szkolenie z najważniejszych obowiązków RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO. 

 

Warsztaty RODO

  • Warsztaty bez teorii! – szkolenie z wdrożenia profesjonalnej branżowej dokumentacji. Pierwszy dzień – wdrożenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach. Drugi dzień poświęcony jest zasadom wdrożenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

 

2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutków

  • Prezentacja prostych modeli analizy ryzyka z warsztatowymi zajęciami dla uczestników w postaci przeprowadzenia przykładowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 


 

Wszystkie proponowane szkolenia z cyklu RODO Rzeszów mają bardzo praktyczny charakter z użyciem rozbudowanej (uniwersalnej) dokumentacji RODO. Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

  • Korzyścią z ukończenia kursów RODO jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

 

  • WAŻNE: Każdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentów (polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb. 

 

  • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu dokumentacji.

 

  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji

 

uodo.pl

Terminarz szkoleń

NEW - 2 dniowe warsztaty wdrażania dokumentacji RODO w firmach i podmiotach publicznych


20-21.11.2019
Katowice 2019, Hotel Silesian, Ul. Szybowcowa 1

21-22.11.2019
Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115

2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


22-23.10.2019
Lublin 2019, Hotel Forum, ul. Obywatelska 8

22-23.10.2019
Wrocław 2019 - Hotel InVite, ul. Hubska 52-54

25-26.11.2019
Kraków 2019, Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. Jana Pawła II

28-29.11.2019
Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

1 dniowy kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


19.11.2019
Białystok, Hotel Ibis Styles, Al. Piłsudskiego 25

22.11.2019
Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

27.11.2019
Radom, Hotel Poniatowski, ul. Poniatowskiego 4
szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-rzeszow-szkolenie-rodo

szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

Szkolenie RODO Rzeszów

szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

RODO szkolenie Rzeszów

szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

szkolenie rodo rzeszów | rodo szkolenie rzeszów | kurs rodo rzeszów | szkolenie z rodo rzeszów | inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów | kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów | ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów | szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

szkolenie rodo rzeszów

rodo szkolenie rzeszów

kurs rodo rzeszów

szkolenie z rodo rzeszów

certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych rzeszów

inspektor ochrony danych osobowych kurs rzeszów

kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów

szkolenie iod rzeszów

ochrona danych osobowych szkolenie rzeszów

szkolenie ochrona danych osobowych rzeszów

kurs iod rzeszów

szkolenie z ochrony danych osobowych rzeszów

rodo kurs rzeszów

inspektor danych osobowych kurs rzeszów

kurs inspektor danych osobowych rzeszów

kurs inspektorów ochrony danych rzeszów

inspektor rodo kurs rzeszów

kurs ochrona danych osobowych rzeszów

szkolenie inspektor ochrony danych rzeszów

szkolenie inspektor ochrony danych osobowych rzeszów

kurs na inspektora rodo rzeszów

szkolenie ochrona danych osobowych rodo rzeszów

kurs inspektora rodo rzeszów

IOD szkolenie rzeszów

szkolenie dla IOD rzeszów

inspektor ochrony danych osobowych szkolenie rzeszów

inspektor ochrony danych szkolenie rzeszów

szkolenie na inspektora rodo rzeszów

szkolenie z zakresu rodo rzeszów

szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych rzeszów

szkolenie dane osobowe rzeszów

ochrona danych osobowych kurs rzeszów

certyfikowany kurs inspektor ochrony danych osobowych rzeszów

certyfikowany kurs inspektora ochrony danych rzeszów

szkolenie gdpr rzeszów

administrator danych osobowych kurs rzeszów

ochrona danych osobowych rodo szkolenie rzeszów

kurs administratora danych osobowych rzeszów

kurs na inspektora ochrony danych osobowych rzeszów

kurs na inspektora danych osobowych rzeszów

akredytowany kurs inspektora ochrony danych rzeszów

inspektor danych osobowych szkolenie rzeszów

szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych rzeszów

szkolenie na inspektora danych osobowych rzeszów

inspektor rodo szkolenie rzeszów

specjalista rodo kurs rzeszów

szkolenia z zakresu rodo rzeszów

specjalista ds ochrony danych osobowych kurs rzeszów

 

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej