szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie gdaƄsk | kurs rodo gdaƄsk | szkolenie z rodo gdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs gdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych gdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie gdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych gdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs gdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych gdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych gdaƄsk | rodo kurs gdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych gdaƄsk | inspektor rodo kurs gdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych gdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych gdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych gdaƄsk | kurs na inspektora rodo gdaƄsk | kurs inspektora rodo gdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo gdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie gdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk

Szkolenie RODO GdaƄsk

Od 2008 r. nieprzerwanie ⏩ organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych. Obecnie zapraszamy na cykl szkolenie RODO 2020 oraz kurs RODO 2020

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO

 

Rozbudowane merytorycznie szkolenie RODO.  Jest to szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO

Zapraszamy na ⏩ 1 dniowy kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO

 

Skoncentrowany na najwaĆŒniejszych obowiązkach RODO wraz z prezentacją uniwersalnej dokumentacji ODO do adaptacji na wƂasne potrzeby

Zapraszamy na ⏩ Warsztaty RODO

 

Warsztaty bez teorii! szkolenie z wdroĆŒenia profesjonalnej branĆŒowej dokumentacji. 

  • Pierwszy dzieƄ – wdroĆŒenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach. 
  • Drugi dzieƄ poƛwięcony jest zasadom wdroĆŒenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutkĂłw

 

Warsztatowe zajęcia dla uczestników w postaci przeprowadzenia przykƂadowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 

  • Wszystkie proponowane szkolenia mają bardzo praktyczny charakter z uĆŒyciem rozbudowanej i uniwersalnej dokumentacji RODO

 

  • Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do peƂnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

  • Korzyƛcią z ukoƄczenia kursĂłw RODO jest znaczące przyspieszenie i uƂatwienie prac podczas opracowania i wdroĆŒenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentĂłw związanych z RODO.

 

  • WAĆ»NE: KaĆŒdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentĂłw (polityk, rejestrĂłw, zaƂącznikĂłw, klauzul, szablonĂłw, narzędzi w excelu i dokumentĂłw w formacie word) i będzie mĂłgƂ je samodzielnie adaptować do wƂasnych potrzeb

 

  • Gwarantujemy pĂłĆșniejszą nieodpƂatną aktualizację pakietu dokumentacji

 

  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) moĆŒe być zastosowana do firm, podmiotĂłw publicznych, fundacji, stowarzyszeƄ, maƂych i duĆŒych organizacji

 

Terminarz szkoleƄ

ONLINE - 2 dniowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO


20-21.08.2020 g.10:00-16:00
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

25-26.08.2020 g.10:00-16:00
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

03-04.09.2020 g.10:00-16:00
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

16-17.09.2020 g.10:00-16:00
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

24-25.09.2020 g.10:00-16:00
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

ONLINE - 1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO


11.08.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

13.08.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

18.08.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

28.08.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

08.09.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

18.09.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

22.09.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN
szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie gdaƄsk | kurs rodo gdaƄsk | szkolenie z rodo gdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs gdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych gdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie gdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych gdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs gdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych gdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych gdaƄsk | rodo kurs gdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych gdaƄsk | inspektor rodo kurs gdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych gdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych gdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych gdaƄsk | kurs na inspektora rodo gdaƄsk | kurs inspektora rodo gdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo gdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie gdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk

certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gdansk-szkolenie-rodo

szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie gdaƄsk | kurs rodo gdaƄsk | szkolenie z rodo gdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs gdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych gdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie gdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych gdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs gdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych gdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych gdaƄsk | rodo kurs gdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych gdaƄsk | inspektor rodo kurs gdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych gdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych gdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych gdaƄsk | kurs na inspektora rodo gdaƄsk | kurs inspektora rodo gdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo gdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie gdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk

szkolenie-rodo-gdansk

szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie gdaƄsk | kurs rodo gdaƄsk | szkolenie z rodo gdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs gdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych gdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie gdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych gdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs gdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych gdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych gdaƄsk | rodo kurs gdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych gdaƄsk | inspektor rodo kurs gdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych gdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych gdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych gdaƄsk | kurs na inspektora rodo gdaƄsk | kurs inspektora rodo gdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo gdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie gdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk

rodo-szkolenie-gdansk

szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie GdaƄsk | kurs rodo GdaƄsk | szkolenie z rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych GdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych GdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych GdaƄsk | rodo kurs GdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych GdaƄsk | inspektor rodo kurs GdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | kurs na inspektora rodo GdaƄsk | kurs inspektora rodo GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk


szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie GdaƄsk | kurs rodo GdaƄsk | szkolenie z rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych GdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych GdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych GdaƄsk | rodo kurs GdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych GdaƄsk | inspektor rodo kurs GdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | kurs na inspektora rodo GdaƄsk | kurs inspektora rodo GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk

 —


szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie GdaƄsk | kurs rodo GdaƄsk | szkolenie z rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych GdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych GdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych GdaƄsk | rodo kurs GdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych GdaƄsk | inspektor rodo kurs GdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | kurs na inspektora rodo GdaƄsk | kurs inspektora rodo GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk


szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie GdaƄsk | kurs rodo GdaƄsk | szkolenie z rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych GdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych GdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych GdaƄsk | rodo kurs GdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych GdaƄsk | inspektor rodo kurs GdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | kurs na inspektora rodo GdaƄsk | kurs inspektora rodo GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk


szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie GdaƄsk | kurs rodo GdaƄsk | szkolenie z rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych GdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych GdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych GdaƄsk | rodo kurs GdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych GdaƄsk | inspektor rodo kurs GdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | kurs na inspektora rodo GdaƄsk | kurs inspektora rodo GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk


szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie GdaƄsk | kurs rodo GdaƄsk | szkolenie z rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych GdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych GdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych GdaƄsk | rodo kurs GdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych GdaƄsk | inspektor rodo kurs GdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | kurs na inspektora rodo GdaƄsk | kurs inspektora rodo GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk

szkolenie RODO GdaƄsk | rodo szkolenie GdaƄsk | kurs rodo GdaƄsk | szkolenie z rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | ochrona danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych GdaƄsk | inspektor danych osobowych kurs GdaƄsk | kurs inspektor danych osobowych GdaƄsk | kurs inspektorów ochrony danych GdaƄsk | rodo kurs GdaƄsk | szkolenie z ochrony danych osobowych GdaƄsk | inspektor rodo kurs GdaƄsk | kurs ochrona danych osobowych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych GdaƄsk | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk | kurs na inspektora rodo GdaƄsk | kurs inspektora rodo GdaƄsk | szkolenie ochrona danych osobowych rodo GdaƄsk | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie GdaƄsk | szkolenie-rodo-gdansk

szkolenie rodo GdaƄsk
rodo szkolenie GdaƄsk
szkolenie z rodo GdaƄsk
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych GdaƄsk
kurs rodo GdaƄsk
inspektor ochrony danych osobowych kurs GdaƄsk
kurs inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk
szkolenie iod GdaƄsk
ochrona danych osobowych szkolenie GdaƄsk
szkolenie ochrona danych osobowych GdaƄsk
kurs iod GdaƄsk
kurs inspektorów ochrony danych GdaƄsk
rodo kurs GdaƄsk
kurs inspektor danych osobowych GdaƄsk
szkolenie z ochrony danych osobowych GdaƄsk
inspektor rodo kurs GdaƄsk
inspektor danych osobowych kurs GdaƄsk
szkolenie ochrona danych osobowych rodo GdaƄsk
szkolenie inspektor ochrony danych osobowych GdaƄsk
kurs ochrona danych osobowych GdaƄsk
szkolenie inspektor ochrony danych GdaƄsk
kurs na inspektora rodo GdaƄsk
kurs inspektora rodo GdaƄsk
IOD szkolenie GdaƄsk
szkolenie dla IOD GdaƄsk
inspektor ochrony danych osobowych szkolenie GdaƄsk
szkolenie dane osobowe GdaƄsk

szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych gdaƄsk
szkolenie z zakresu rodo gdaƄsk
szkolenia z zakresu rodo gdaƄskszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych gdaƄsk
szkolenie z zakresu rodo gdaƄsk
szkolenia z zakresu rodo gdaƄsk


Wykaz innych miast, gdzie znajdą PaƄstwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

 

 

Wykaz innych miast, gdzie znajdą PaƄstwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

uodo.pl

 

Zontek i WspĂłlnicy
SpóƂka komandytowa

ul. F. PƂaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyƂa oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z dziaƂania 3.3 RPO woj. ƚląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa ƚląskiego na lata 2014-2020,
Oƛ priorytetowa 3 Konkurencyjnoƛć MƚP
DziaƂanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w dziaƂalnoƛci gospodarczej