szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa

Szkolenie RODO Warszawa

Od 2008 r.¬† nieprzerwanie¬†‚Ź©¬†organizujemy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie zapraszamy na cykl¬†szkolenie RODO Warszawa 2020¬†oraz¬†kurs RODO Warszawa 2020

Zapraszamy na¬†‚Ź©¬†2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroŇľenie Polityki ODO

 

Rozbudowane merytorycznie szkolenie RODO.  Jest to szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO

Zapraszamy na¬†‚Ź©¬†1 dniowy kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroŇľenie Polityki ODO

 

Skoncentrowany na¬†najwaŇľniejszych obowińÖzkach RODO wraz z prezentacjńÖ uniwersalnej dokumentacji ODO do adaptacji na wŇāasne potrzeby

Zapraszamy na¬†‚Ź©¬†Warsztaty RODO

 

Warsztaty bez teorii!¬†szkolenie z wdroŇľenia¬†profesjonalnej branŇľowej dokumentacji.¬†

 • Pierwszy dzieŇĄ – wdroŇľenie¬† i stosowanie dokumentacji¬†ODO w firmach.¬†
 • Drugi dzieŇĄ poŇõwińôcony jest zasadom wdroŇľenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

Zapraszamy na¬†‚Ź©¬†2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutk√≥w

 

Warsztatowe zajńôcia dla uczestnik√≥w w postaci przeprowadzenia przykŇāadowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 

 • Wszystkie proponowane szkolenia majńÖ bardzo praktyczny charakter z uŇľyciem rozbudowanej i uniwersalnej dokumentacji RODO

 

 • Kurs RODO dostarcza niezbńôdej wiedzy do peŇānienia funkcji¬†Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

 • KorzyŇõcińÖ z ukoŇĄczenia kurs√≥w RODO jest znaczńÖce przyspieszenie i uŇāatwienie prac podczas opracowania i wdroŇľenia Polityki Ochrony Danych i innych dokument√≥w zwińÖzanych z RODO.

 

 • WAŇĽNE:¬†KaŇľdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokument√≥w (polityk, rejestr√≥w, zaŇāńÖcznik√≥w, klauzul, szablon√≥w, narzńôdzi w excelu i dokument√≥w w formacie word) i bńôdzie m√≥gŇā je samodzielnie adaptowańá do wŇāasnych potrzeb

 

 • Gwarantujemy p√≥ŇļniejszńÖ nieodpŇāatnńÖ aktualizacjńô pakietu dokumentacji

 

 • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) moŇľe byńá zastosowana do firm, podmiot√≥w publicznych, fundacji, stowarzyszeŇĄ, maŇāych i duŇľych organizacji

 

Terminarz szkoleŇĄ

ONLINE - Zaawansowane szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych w firmach i w podmiotach publicznych


19-20.10.2020 10:16
Warszawa, Centrum Okopowa ul. Okopowa 55

27-28.10.2020 10:16
Lublin, Hotel Forum, ul. Obywatelska 8

ONLINE - 1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroŇľenie Polityki ODO


09.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

13.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

16.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

23.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

30.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroŇľenie Polityki ODO


19.10.2020 g. 09:16
Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

21.10.2020 g. 09:16
BiaŇāystok, Hotel Ibis Styles, Al. PiŇāsudskiego 25

23.10.2020 g. 09:16
Olsztyn, Hotel WileŇĄski, ul. Ryszarda KnosaŇāy 5

Wykaz innych miast, gdzie znajdńÖ PaŇĄstwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

https://zontekiwspolnicy.pl/kurs-rodo-online/ 

 

 

Wykaz innych miast, gdzie znajdńÖ PaŇĄstwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

uodo.pl

 

szkolenie RODO Warszawa | rodo szkolenie Warszawa | kurs rodo Warszawa | szkolenie z rodo Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych Warszawa | inspektor danych osobowych kurs Warszawa | kurs inspektor danych osobowych Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych Warszawa | rodo kurs Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych Warszawa | inspektor rodo kurs Warszawa | kurs ochrona danych osobowych Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Warszawa | kurs na inspektora rodo Warszawa | kurs inspektora rodo Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie Warszawa

szkolenie-rodo

szkolenie RODO Warszawa | RODO szkolenie Warszawa | szkolenie z RODO Warszawa

szkolenie-z-rodo-warszawa-warszawa

szkolenie rodo warszawa

szkolenie rodo warszawa

szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa


szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa

¬†—


szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa


szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa


szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa


szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa

szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa

szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa

¬†—

szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa

¬†—

szkolenie RODO  Warszawa | rodo szkolenie  Warszawa | kurs rodo  Warszawa | szkolenie z rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | ochrona danych osobowych szkolenie  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych  Warszawa | inspektor danych osobowych kurs  Warszawa | kurs inspektor danych osobowych  Warszawa | kurs inspektorów ochrony danych  Warszawa | rodo kurs  Warszawa | szkolenie z ochrony danych osobowych  Warszawa | inspektor rodo kurs  Warszawa | kurs ochrona danych osobowych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych  Warszawa | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych  Warszawa | kurs na inspektora rodo  Warszawa | kurs inspektora rodo  Warszawa | szkolenie ochrona danych osobowych rodo  Warszawa | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie  Warszawa | inspektor ochrony danych szkolenie  Warszawa

¬†—

szkolenie rodo Warszawa
rodo szkolenie Warszawa
szkolenie z rodo Warszawa
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych Warszawa
kurs rodo Warszawa
inspektor ochrony danych osobowych kurs Warszawa
kurs inspektor ochrony danych osobowych Warszawa
szkolenie iod Warszawa
ochrona danych osobowych szkolenie Warszawa
szkolenie ochrona danych osobowych Warszawa
kurs iod Warszawa
kurs inspektorów ochrony danych Warszawa
rodo kurs Warszawa
kurs inspektor danych osobowych Warszawa
szkolenie z ochrony danych osobowych Warszawa
inspektor rodo kurs Warszawa
inspektor danych osobowych kurs Warszawa
szkolenie ochrona danych osobowych rodo Warszawa
szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Warszawa
kurs ochrona danych osobowych Warszawa
szkolenie inspektor ochrony danych Warszawa
kurs na inspektora rodo Warszawa
kurs inspektora rodo Warszawa
IOD szkolenie Warszawa
szkolenie dla IOD Warszawa
inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Warszawa
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych Warszawa
szkolenie dane osobowe Warszawa

szkolenie z zakresu rodo Warszawa
szkolenie na inspektora rodo Warszawa
inspektor ochrony danych szkolenie Warszawa
ochrona danych osobowych kurs Warszawa
certyfikowany kurs inspektor ochrony danych osobowych Warszawa
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych Warszawa
ochrona danych osobowych rodo szkolenie Warszawa
kurs na inspektora danych osobowych Warszawa
kurs na inspektora ochrony danych osobowych Warszawa
szkolenia z zakresu rodo Warszawa
inspektor danych osobowych szkolenie Warszawa
szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych Warszawa
akredytowany kurs inspektora ochrony danych Warszawa
inspektor rodo szkolenie Warszawa
specjalista rodo kurs Warszawa
kurs administratora danych osobowych Warszawa
specjalista ds ochrony danych osobowych kurs Warszawa
szkolenie na inspektora danych osobowych Warszawa
administrator danych osobowych kurs Warszawa
szkolenie gdpr Warszawa


Zontek i Wspólnicy
Sp√≥Ňāka komandytowa

ul. F. PŇāaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyŇāa oprogramowanie – platformńô Snoza

Projekt jest dofinansowany z dziaŇāania 3.3 RPO woj. ŇölńÖskiego o tytule:

‚ÄěSnoza Platform – platforma wspierajńÖca procesy zwińÖzane z zarzńÖdzaniem organizacjńÖ, jej partnerami i klientami‚ÄĚ
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Wojew√≥dztwa ŇölńÖskiego na lata 2014-2020,
OŇõ priorytetowa 3 KonkurencyjnoŇõńá MŇöP
DziaŇāanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w dziaŇāalnoŇõci gospodarczej