szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan

Szkolenie RODO PoznaƄ

Od 2008 r.  nieprzerwanie ⏩ organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych. Obecnie zapraszamy na cykl szkolenie RODO PoznaƄ 2020 oraz kurs RODO PoznaƄ 2020

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO

 

Rozbudowane merytorycznie szkolenie RODO.  Jest to szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO

Zapraszamy na ⏩ 1 dniowy kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdroĆŒenie Polityki ODO

 

Skoncentrowany na najwaĆŒniejszych obowiązkach RODO wraz z prezentacją uniwersalnej dokumentacji ODO do adaptacji na wƂasne potrzeby

Zapraszamy na ⏩ Warsztaty RODO

 

Warsztaty bez teorii! szkolenie z wdroĆŒenia profesjonalnej branĆŒowej dokumentacji. 

  • Pierwszy dzieƄ – wdroĆŒenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach. 
  • Drugi dzieƄ poƛwięcony jest zasadom wdroĆŒenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutkĂłw

 

Warsztatowe zajęcia dla uczestników w postaci przeprowadzenia przykƂadowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 

  • Wszystkie proponowane szkolenia mają bardzo praktyczny charakter z uĆŒyciem rozbudowanej i uniwersalnej dokumentacji RODO

 

  • Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do peƂnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

  • Korzyƛcią z ukoƄczenia kursĂłw RODO jest znaczące przyspieszenie i uƂatwienie prac podczas opracowania i wdroĆŒenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentĂłw związanych z RODO.

 

  • WAĆ»NE: KaĆŒdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentĂłw (polityk, rejestrĂłw, zaƂącznikĂłw, klauzul, szablonĂłw, narzędzi w excelu i dokumentĂłw w formacie word) i będzie mĂłgƂ je samodzielnie adaptować do wƂasnych potrzeb

 

  • Gwarantujemy pĂłĆșniejszą nieodpƂatną aktualizację pakietu dokumentacji

 

  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) moĆŒe być zastosowana do firm, podmiotĂłw publicznych, fundacji, stowarzyszeƄ, maƂych i duĆŒych organizacji

 

Terminarz szkoleƄ

szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan

certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan-szkolenie-rodo

szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan

Szkolenie RODO PoznaƄ

szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan

RODO szkolenie PoznaƄ

szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan


szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan

 —


szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan


szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan


szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan


szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan

szkolenie rodo PoznaƄ | rodo szkolenie PoznaƄ | kurs rodo PoznaƄ | szkolenie z rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ | inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ | kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ | kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ | rodo kurs PoznaƄ | szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ | inspektor rodo kurs PoznaƄ | kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ | kurs na inspektora rodo PoznaƄ | kurs inspektora rodo PoznaƄ | szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ | szkolenie-rodo-poznan


inspektor ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ
kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ
szkolenie iod PoznaƄ
ochrona danych osobowych szkolenie PoznaƄ
szkolenie ochrona danych osobowych PoznaƄ
kurs iod PoznaƄ
kurs inspektorów ochrony danych PoznaƄ
rodo kurs PoznaƄ
kurs inspektor danych osobowych PoznaƄ
szkolenie z ochrony danych osobowych PoznaƄ
inspektor rodo kurs PoznaƄ
inspektor danych osobowych kurs PoznaƄ
szkolenie ochrona danych osobowych rodo PoznaƄ
szkolenie inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ
kurs ochrona danych osobowych PoznaƄ
szkolenie inspektor ochrony danych PoznaƄ
kurs na inspektora rodo PoznaƄ
kurs inspektora rodo PoznaƄ
IOD szkolenie PoznaƄ
szkolenie dla IOD PoznaƄ
inspektor ochrony danych osobowych szkolenie PoznaƄ
szkolenie dane osobowe PoznaƄ

szkolenie na inspektora rodo PoznaƄ
szkolenie-rodo-poznan
ochrona danych osobowych kurs PoznaƄ
certyfikowany kurs inspektor ochrony danych osobowych PoznaƄ
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych PoznaƄ
ochrona danych osobowych rodo szkolenie PoznaƄ
kurs na inspektora danych osobowych PoznaƄ
kurs na inspektora ochrony danych osobowych PoznaƄ
inspektor danych osobowych szkolenie PoznaƄ
szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych PoznaƄ
akredytowany kurs inspektora ochrony danych PoznaƄ
inspektor rodo szkolenie PoznaƄ
specjalista rodo kurs PoznaƄ
kurs administratora danych osobowych PoznaƄ
specjalista ds ochrony danych osobowych kurs PoznaƄ
szkolenie na inspektora danych osobowych PoznaƄ
administrator danych osobowych kurs PoznaƄ
szkolenie gdpr PoznaƄ


Wykaz innych miast, gdzie znajdą PaƄstwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

 

 

Wykaz innych miast, gdzie znajdą PaƄstwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

uodo.pl

 

Zontek i WspĂłlnicy
SpóƂka komandytowa

ul. F. PƂaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyƂa oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z dziaƂania 3.3 RPO woj. ƚląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa ƚląskiego na lata 2014-2020,
Oƛ priorytetowa 3 Konkurencyjnoƛć MƚP
DziaƂanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w dziaƂalnoƛci gospodarczej