szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole

Szkolenie RODO Opole

certyfikowany kurs inspektor ochrony danych opole
certyfikowany kurs inspektor ochrony danych opole

Od 2008 r.  nieprzerwanie  organizujemy szkolenia z obszaru ochrony danych osobowych. Obecnie zapraszamy na cykl szkolenie RODO Opole 2020 oraz kurs RODO Opole 2020

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO

 

Rozbudowane merytorycznie szkolenie RODO.  Jest to szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO

Zapraszamy na ⏩ 1 dniowy kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO

 

Skoncentrowany na najważniejszych obowiązkach RODO wraz z prezentacją uniwersalnej dokumentacji ODO do adaptacji na własne potrzeby

Zapraszamy na ⏩ Warsztaty RODO

 

Warsztaty bez teorii! szkolenie z wdrożenia profesjonalnej branżowej dokumentacji. 

  • Pierwszy dzień – wdrożenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach
  • Drugi dzień poświęcony jest zasadom wdrożenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutków

 

Warsztatowe zajęcia dla uczestników w postaci przeprowadzenia przykładowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 

  • Wszystkie proponowane szkolenia mają bardzo praktyczny charakter z użyciem rozbudowanej i uniwersalnej dokumentacji RODO

 

  • Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

  • Korzyścią z ukończenia kursów RODO jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

 

  • WAŻNE: Każdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentów (polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb

 

  • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu dokumentacji

 

  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji

 

Terminarz szkoleń

certyfikowany kurs inspektor ochrony danych opole

certyfikowany kurs inspektor ochrony danych opole

rodo szkolenie opole

rodo szkolenie opole

szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole

szkolenie rodo opole

szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole


szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole

 —


szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole


szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole


szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole


szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole

szkolenie RODO Opole | rodo szkolenie Opole | kurs rodo Opole | szkolenie z rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole | ochrona danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie ochrona danych osobowych Opole | inspektor danych osobowych kurs Opole | kurs inspektor danych osobowych Opole | kurs inspektorów ochrony danych Opole | rodo kurs Opole | szkolenie z ochrony danych osobowych Opole | inspektor rodo kurs Opole | kurs ochrona danych osobowych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych Opole | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole | kurs na inspektora rodo Opole | kurs inspektora rodo Opole | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole | szkolenie-rodo-opole

szkolenie rodo Opole
rodo szkolenie Opole
szkolenie z rodo Opole
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych Opole
kurs rodo Opole
inspektor ochrony danych osobowych kurs Opole
kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole
szkolenie iod Opole
ochrona danych osobowych szkolenie Opole
szkolenie ochrona danych osobowych Opole
kurs iod Opole
kurs inspektorów ochrony danych Opole
rodo kurs Opole
kurs inspektor danych osobowych Opole
szkolenie z ochrony danych osobowych Opole
inspektor rodo kurs Opole
inspektor danych osobowych kurs Opole
szkolenie ochrona danych osobowych rodo Opole
szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Opole
kurs ochrona danych osobowych Opole
szkolenie inspektor ochrony danych Opole
kurs na inspektora rodo Opole
kurs inspektora rodo Opole
IOD szkolenie Opole
szkolenie dla IOD Opole
inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Opole
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych Opole
szkolenie dane osobowe Opole

szkolenie z zakresu rodo Opole
szkolenie na inspektora rodo Opole
szkolenie-rodo-opole
ochrona danych osobowych kurs Opole
certyfikowany kurs inspektor ochrony danych osobowych Opole
certyfikowany kurs inspektora ochrony danych Opole
ochrona danych osobowych rodo szkolenie Opole
kurs na inspektora danych osobowych Opole
kurs na inspektora ochrony danych osobowych Opole
szkolenia z zakresu rodo Opole
inspektor danych osobowych szkolenie Opole
szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych Opole
akredytowany kurs inspektora ochrony danych Opole
inspektor rodo szkolenie Opole
specjalista rodo kurs Opole
kurs administratora danych osobowych Opole
specjalista ds ochrony danych osobowych kurs Opole
szkolenie na inspektora danych osobowych Opole
administrator danych osobowych kurs Opole
szkolenie gdpr Opole


Wykaz innych miast, gdzie znajdą Państwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

https://zontekiwspolnicy.pl

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-online/

 

Wykaz innych miast, gdzie znajdą Państwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

uodo.pl

https://zontekiwspolnicy.pl

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-online/

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej