szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce

Szkolenie RODO Kielce

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO

 

Rozbudowane merytorycznie szkolenie RODO.  Jest to szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO

Zapraszamy na ⏩ 1 dniowy kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO

 

Skoncentrowany na najważniejszych obowiązkach RODO wraz z prezentacją uniwersalnej dokumentacji ODO do adaptacji na własne potrzeby

Zapraszamy na ⏩ Warsztaty RODO

 

Warsztaty bez teorii! szkolenie z wdrożenia profesjonalnej branżowej dokumentacji. 

  • Pierwszy dzień – wdrożenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach
  • Drugi dzień poświęcony jest zasadom wdrożenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

Zapraszamy na ⏩ 2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutków

 

Warsztatowe zajęcia dla uczestników w postaci przeprowadzenia przykładowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 

  • Wszystkie proponowane szkolenia mają bardzo praktyczny charakter z użyciem rozbudowanej i uniwersalnej dokumentacji RODO

 

  • Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

  • Korzyścią z ukończenia kursów RODO jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

 

  • WAŻNE: Każdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentów (polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb

 

  • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu dokumentacji

 

  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji

 

Terminarz szkoleń

szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce

certyfikowany kurs inspektor ochrony danych kielce

rodo szkolenie kielce

rodo szkolenie kielce

szkolenie rodo kielce

szkolenie rodo kielce

szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce


szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce

 —


szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce


szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce


szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce


szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce

szkolenie RODO Kielce | rodo szkolenie Kielce | kurs rodo Kielce | szkolenie z rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce | ochrona danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych Kielce | inspektor danych osobowych kurs Kielce | kurs inspektor danych osobowych Kielce | kurs inspektorów ochrony danych Kielce | rodo kurs Kielce | szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce | inspektor rodo kurs Kielce | kurs ochrona danych osobowych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych Kielce | szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce | kurs na inspektora rodo Kielce | kurs inspektora rodo Kielce | szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce | inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce | szkolenie-rodo-kielce

szkolenie rodo Kielce rodo szkolenie Kielce szkolenie z rodo Kielce certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych Kielce kurs rodo Kielce inspektor ochrony danych osobowych kurs Kielce kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce szkolenie iod Kielce ochrona danych osobowych szkolenie Kielce szkolenie ochrona danych osobowych Kielce kurs iod Kielce kurs inspektorów ochrony danych Kielce rodo kurs Kielce kurs inspektor danych osobowych Kielce szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce inspektor rodo kurs Kielce inspektor danych osobowych kurs Kielce szkolenie ochrona danych osobowych rodo Kielce szkolenie inspektor ochrony danych osobowych Kielce kurs ochrona danych osobowych Kielce szkolenie inspektor ochrony danych Kielce kurs na inspektora rodo Kielce kurs inspektora rodo Kielce IOD szkolenie Kielce szkolenie dla IOD Kielce inspektor ochrony danych osobowych szkolenie Kielce szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych Kielce szkolenie dane osobowe Kielce

szkolenie z zakresu rodo Kielce szkolenie na inspektora rodo Kielce szkolenie-rodo-Kielce ochrona danych osobowych kurs Kielce certyfikowany kurs inspektor ochrony danych osobowych Kielce certyfikowany kurs inspektora ochrony danych Kielce ochrona danych osobowych rodo szkolenie Kielce kurs na inspektora danych osobowych Kielce kurs na inspektora ochrony danych osobowych Kielce szkolenia z zakresu rodo Kielce inspektor danych osobowych szkolenie Kielce szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych Kielce akredytowany kurs inspektora ochrony danych Kielce inspektor rodo szkolenie Kielce specjalista rodo kurs Kielce kurs administratora danych osobowych Kielce specjalista ds ochrony danych osobowych kurs Kielce szkolenie na inspektora danych osobowych Kielce administrator danych osobowych kurs Kielce szkolenie gdpr Kielce

Wykaz innych miast, gdzie znajdą Państwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-online/

 

Wykaz innych miast, gdzie znajdą Państwo nasze szkolenia

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-wroclaw/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-krakow/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-warszawa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-szczecin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-rzeszow/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-gdansk/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-poznan/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lublin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-bydgoszcz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-katowice/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bialystok/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-torun/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-opole/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-koszalin/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kielce/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-gorzow-wielkopolski/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-walbrzych/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-zielona-gora/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-lodz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-olsztyn/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-kalisz/
https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-radom/

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-z-rodo/

https://zontekiwspolnicy.pl/rodo-szkolenie/

uodo.pl

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-rodo-online/

 https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/szkolenie-inspektor-ochrony-danych-online/

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej