szkolenie RODO Częstochowa | rodo szkolenie Częstochowa | kurs rodo Częstochowa | szkolenie z rodo Częstochowa | inspektor ochrony danych osobowych kurs Częstochowa | kurs inspektor ochrony danych osobowych Częstochowa | ochrona danych osobowych szkolenie Częstochowa | szkolenie ochrona danych osobowych Częstochowa | szkolenie dane osobowe częstochowa

Szkolenie RODO Częstochowa

szkolenie RODO Częstochowa | rodo szkolenie Częstochowa | kurs rodo Częstochowa | szkolenie z rodo Częstochowa | inspektor ochrony danych osobowych kurs Częstochowa | kurs inspektor ochrony danych osobowych Częstochowa | ochrona danych osobowych szkolenie Częstochowa | szkolenie ochrona danych osobowych Częstochowa
certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa-szkolenie-rodo

Od 2008 r. nieprzerwanie organizujemy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie zapraszamy na cykl szkolenie RODO Częstochowa oraz kurs RODO Częstochowa

 

Kurs RODO: 2 dniowe szkolenie RODO & kurs Inspektora Ochrony Danych

  • Szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO. 

 

Kurs RODO: 1 dniowe szkolenie RODO & kurs Inspektora Ochrony Danych

  • Szkolenie z najważniejszych obowiązków RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO. 

 

Warsztaty RODO

  • Warsztaty bez teorii! – szkolenie z wdrożenia profesjonalnej branżowej dokumentacji. Pierwszy dzień – wdrożenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach. Drugi dzień poświęcony jest zasadom wdrożenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

 

2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutków

  • Prezentacja prostych modeli analizy ryzyka z warsztatowymi zajęciami dla uczestników w postaci przeprowadzenia przykładowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 


 

Wszystkie proponowane szkolenia z cyklu RODO Częstochowa mają bardzo praktyczny charakter z użyciem rozbudowanej (uniwersalnej) dokumentacji RODO. Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

  • Korzyścią z ukończenia kursów RODO jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

 

  • WAŻNE: Każdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentów (polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb. 

 

  • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu dokumentacji.

 

  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji 
szkolenie RODO Częstochowa | rodo szkolenie Częstochowa | kurs rodo Częstochowa | szkolenie z rodo Częstochowa | inspektor ochrony danych osobowych kurs Częstochowa | kurs inspektor ochrony danych osobowych Częstochowa | ochrona danych osobowych szkolenie Częstochowa | szkolenie ochrona danych osobowych Częstochowa

certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-czestochowa-szkolenie-rodo

szkolenie RODO Częstochowa | rodo szkolenie Częstochowa | kurs rodo Częstochowa | szkolenie z rodo Częstochowa | inspektor ochrony danych osobowych kurs Częstochowa | kurs inspektor ochrony danych osobowych Częstochowa | ochrona danych osobowych szkolenie Częstochowa | szkolenie ochrona danych osobowych Częstochowa


szkolenie RODO Częstochowa | rodo szkolenie Częstochowa | kurs rodo Częstochowa | szkolenie z rodo Częstochowa | inspektor ochrony danych osobowych kurs Częstochowa | kurs inspektor ochrony danych osobowych Częstochowa | ochrona danych osobowych szkolenie Częstochowa | szkolenie ochrona danych osobowych Częstochowa

szkolenie rodo Częstochowa

 

Oferujemy szkolenie rodo Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

rodo szkolenie Częstochowa

Oferujemy rodo szkolenie Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

kurs rodo Częstochowa

Oferujemy kurs rodo Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

szkolenie z rodo Częstochowa

Oferujemy szkolenie z rodo Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

inspektor ochrony danych osobowych kurs Częstochowa

Oferujemy inspektor ochrony danych osobowych kurs Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

kurs inspektor ochrony danych osobowych Częstochowa

Oferujemy kurs inspektor ochrony danych osobowych Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

szkolenie iod Częstochowa

Oferujemy szkolenie iod Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

ochrona danych osobowych szkolenie Częstochowa

Oferujemy ochrona danych osobowych szkolenie Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

szkolenie ochrona danych osobowych Częstochowa

Oferujemy szkolenie ochrona danych osobowych Częstochowa w wersji 1 lub 2 dniowej

szkolenie dane osobowe częstochowa wersja 1 lub 2 dniowa

 

Terminarz szkoleń

NEW - 2 dniowe warsztaty wdrażania dokumentacji RODO w firmach i podmiotach publicznych


23-24.01.2020
Kraków, Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. Jana Pawła II

17-18.02.2020
Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

29-30.01.2020
Warszawa, Centrum Okopowa ul. Okopowa 55

24-25.02.2020
Gdańsk, AMBER Hotel, ul. Powstańców Warszawskich 45

27-28.02.2020
Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115

2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


06-07.02.2020
Lublin 2019, Hotel Forum, ul. Obywatelska 8

13-14.02.2020
Katowice 2019, Hotel Silesian, Ul. Szybowcowa 1

1 dniowy kurs RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


20.01.2020
Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

28.01.2020
Radom, Hotel Poniatowski, ul. Poniatowskiego 4

11.02.2020
Częstochowa, Hotel GRAND, ul. Drogowców 8

12.02.2020
Bielsko-Biała, Hotel IBIS, ul. Żywiecka 93

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej