szkolenie RODO Bielsko-Biała | rodo szkolenie Bielsko-Biała | kurs rodo Bielsko-Biała | szkolenie z rodo Bielsko-Biała | inspektor ochrony danych osobowych kurs Bielsko-Biała | kurs inspektor ochrony danych osobowych Bielsko-Biała | ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko-Biała | szkolenie ochrona danych osobowych Bielsko-Biała

Szkolenie RODO Bielsko-Biała

Zapraszamy na szkolenie RODO Bielsko Biała | rodo szkolenie Bielsko Biała | kurs rodo Bielsko Biała | szkolenie z rodo Bielsko Biała | inspektor ochrony danych osobowych kurs Bielsko Biała | kurs inspektor ochrony danych osobowych Bielsko Biała | ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko Biała | szkolenie ochrona danych osobowych Bielsko Biała
certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala-szkolenie-rodo

Od 2008 r. nieprzerwanie organizujemy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie zapraszamy na cykl szkolenie RODO oraz kurs RODO

 

Kurs RODO: 2 dniowe szkolenie RODO & kurs Inspektora Ochrony Danych

  • Szkolenie z rozbudowanej teorii RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO. 

 

Kurs RODO: 1 dniowe szkolenie RODO & kurs Inspektora Ochrony Danych

  • Szkolenie z najważniejszych obowiązków RODO i prezentacja uniwersalnej dokumentacji ODO. 

 

Warsztaty RODO

  • Warsztaty bez teorii! – szkolenie z wdrożenia profesjonalnej branżowej dokumentacji. Pierwszy dzień – wdrożenie  i stosowanie dokumentacji ODO w firmach. Drugi dzień poświęcony jest zasadom wdrożenia i stosowania dokumentacji w podmiotach publicznych

 

2 dniowe warsztaty analizy ryzyka i oceny skutków

  • Prezentacja prostych modeli analizy ryzyka z warsztatowymi zajęciami dla uczestników w postaci przeprowadzenia przykładowych analiz ryzyka dla rozmaitych organizacji

 


 

Wszystkie proponowane szkolenia z cyklu RODO Bielsko-Biała mają bardzo praktyczny charakter z użyciem rozbudowanej (uniwersalnej) dokumentacji RODO. Kurs RODO dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

 

  • Korzyścią z ukończenia kursów RODO jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

 

  • WAŻNE: Każdy uczestnik otrzyma kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentów (polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb. 

 

  • Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu dokumentacji.

 

  • Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji

 

uodo.pl

Zapraszamy na szkolenie RODO Bielsko Biała | rodo szkolenie Bielsko Biała | kurs rodo Bielsko Biała | szkolenie z rodo Bielsko Biała | inspektor ochrony danych osobowych kurs Bielsko Biała | kurs inspektor ochrony danych osobowych Bielsko Biała | ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko Biała | szkolenie ochrona danych osobowych Bielsko Biała

certyfikowany-kurs-inspektor-ochrony-danych-bielsko-biala-szkolenie-rodo

szkolenie RODO Bielsko-Biała | rodo szkolenie Bielsko-Biała | kurs rodo Bielsko-Biała | szkolenie z rodo Bielsko-Biała | inspektor ochrony danych osobowych kurs Bielsko-Biała | kurs inspektor ochrony danych osobowych Bielsko-Biała | ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko-Biała | szkolenie ochrona danych osobowych Bielsko-Biała

szkolenie RODO Bielsko-Biała | rodo szkolenie Bielsko-Biała | kurs rodo Bielsko-Biała | szkolenie z rodo Bielsko-Biała | inspektor ochrony danych osobowych kurs Bielsko-Biała | kurs inspektor ochrony danych osobowych Bielsko-Biała | ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko-Biała | szkolenie ochrona danych osobowych Bielsko-Biała

 

szkolenie RODO Bielsko-Biała | rodo szkolenie Bielsko-Biała | kurs rodo Bielsko-Biała | szkolenie z rodo Bielsko-Biała | inspektor ochrony danych osobowych kurs Bielsko-Biała | kurs inspektor ochrony danych osobowych Bielsko-Biała | ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko-Biała | szkolenie ochrona danych osobowych Bielsko-Biała

 

szkolenie rodo Bielsko Biała

Oferujemy szkolenie rodo Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

rodo szkolenie Bielsko Biała

Oferujemy rodo szkolenie Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

kurs rodo Bielsko Biała

Oferujemy kurs rodo Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

szkolenie z rodo Bielsko Biała

Oferujemy szkolenie z rodo Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

inspektor ochrony danych osobowych kurs Bielsko Biała

Oferujemy inspektor ochrony danych osobowych kurs Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

kurs inspektor ochrony danych osobowych Bielsko Biała

Oferujemy kurs inspektor ochrony danych osobowych Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

szkolenie iod Bielsko Biała

Oferujemy szkolenie iod Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko Biała

Oferujemy ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

szkolenie ochrona danych osobowych Bielsko Biała

Oferujemy szkolenie ochrona danych osobowych Bielsko Biała w wersji 1 lub 2 dniowej

 

Terminarz szkoleń

NEW - 2 dniowe warsztaty wdrażania dokumentacji RODO w firmach i podmiotach publicznych


14-15.10.2020 10:16
Warszawa, Centrum Okopowa ul. Okopowa 55

ONLINE - 2 dniowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


01-02.10.2020, g.10-16
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

27-28.10.2020, g.10-16
SZKOLENIE ONLINE 900 PLN

2 dniowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


24-25.09.2020, g.10:00-16:00
Gdańsk, AMBER Hotel, ul. Powstańców Warszawskich 45

24-25.09.2020, g.10:00-16:00
Wrocław, Hotel InVite, ul. Hubska 52-54

28-29.09.2020 g.10:00-16:00
Kraków , Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. Jana Pawła II

29-30.09.2020 g.10:00-16:00
Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115

05-06.10.2020
Szczecin, Al. 3 Maja 31, Hotel Novotel

06-07.10.2020 10:16
Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

27-28.10.2020 10:16
Lublin, Hotel Forum, ul. Obywatelska 8

ONLINE - 1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


22.09.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

09.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

13.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

16.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

23.10.2020 g. 09:00-16:00
KURS ONLINE 450 PLN

1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


12.10.2020 g. 09:16
Kielce, Hotel Kongresowy, aleja Solidarności 34

19.10.2020 g. 09:16
Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

20.10.2020 g. 09:16
Olsztyn, Hotel Wileński, ul. Ryszarda Knosały 5

21.10.2020 g. 09:16
Białystok, Hotel Ibis Styles, Al. Piłsudskiego 25

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej