Szkolimy nieprzerwanie od 2008 r. Wspieramy uczestników pełną dokumentacją RODO i nieodpłatnymi konsultacjami. Terminarz na stronie głównej.

Powiadom o terminie szkolenia

Warsztaty RODO dla praktyków


Obecnie brak terminów.

2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych


Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Marcina Kasprzaka 7/9
19-20.09.2019

Warszawa 2019, Centrum Konferencyjne Warszawianka, ul. Merliniego 2A
24-25.09.2019

1 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych


Bydgoszcz, Hotel Silver, ul. Fordońska 26 A
18.09.2019

Radom, Hotel Poniatowski, ul. Poniatowskiego 4
23.09.2019

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej