Szkolenie RODO. Zapraszamy na szkolenia z zakresu RODO. Szkolimy nieprzerwanie od 2008 r. Wspieramy uczestników pełną dokumentacją RODO i nieodpłatnymi konsultacjami.

Powiadom o terminie szkolenia

NEW – 2 dniowe warsztaty wdrażania dokumentacji RODO w firmach i podmiotach publicznych


Poznań, Hotel Mat’s, ul. Bułgarska 115
18-19.06.2020, g.10:00-16:00

Gdańsk, AMBER Hotel, ul. Powstańców Warszawskich 45
23-24.06.2020, g:10:00-16:00

Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48
25-26.06.2020, g. 10:00-16:00

Lublin, Hotel Forum, ul. Obywatelska 8
29-30.06.2020, g:10:00-16:00

ONLINE – 2 dniowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


SZKOLENIE ONLINE
17/18.06.2020 - g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE
23/24.06.2020 - g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE
01/02.07.2020 g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE
13/14.07.2020 g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE
16/17.07.2020 g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE
27/28.07.2020 g.10:00-16:00

2 dniowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


Kraków , Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. Jana Pawła II
29-30.06 .2020

ONLINE – 1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


KURS ONLINE NA ŻYWO
09.06.2020 g. 09:00 -16:00

KURS ONLINE NA ŻYWO
26.06.2020, g. 09:00 - 16:00

KURS ONLINE NA ŻYWO
07.07.2020, g. 09:00 - 16:00

KURS ONLINE NA ŻYWO
09.07.2020, g. 09:00 - 16:00

KURS ONLINE NA ŻYWO
21.07.2020, g. 09:00 - 16:00

KURS ONLINE NA ŻYWO
23.07.2020, g. 09:00 - 16:00

1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59
19.06.2020, g. 9:00-16:00

Olsztyn, Hotel Wileński, ul. Ryszarda Knosały 5
25.06.2020, g. 9:00-16:00

Szkolenie RODO

Szkolenie RODO

Państwa Administratorem jest podmiot  wskazany w stopce serwisu.  Dane przetwarzane są do celów powiadamiania i organizacji szkolenia. Podstawą prawną jest art 6, ust 1, lit b/f RODO. Czas przechowywania – okres prowadzenia działalności Administratora – art 6, ust 1, lit f RODO lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania danych, dostępu,  ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do UODO.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej