Szkolimy nieprzerwanie od 2008 r. Wspieramy uczestników pełną dokumentacją RODO i nieodpłatnymi konsultacjami. Terminarz na stronie głównej.

Powiadom o terminie szkolenia

Warsztaty RODO


Obecnie brak terminów.

2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych


Lublin 2019, Hotel Forum, ul. Obywatelska 8
22.09.2019

Katowice 2019, Hotel Silesian, Ul. Szybowcowa 1
24.09.2019

Kraków 2019, Hotel CENTRUM, Os. Centrum E12, przy Al. Jana Pawła II
21.09.2019

Warszawa 2019, Centrum Konferencyjne Warszawianka, ul. Merliniego 2A
25-26.09.2019

1-dniowy-kurs-iod-szkolenie-inspektor-ochrony-danych


Bydgoszcz 2019 Hotel Przystań, ul. Tamka 2, Bydgoszcz
22.10.2019

Zielona Góra 2019, Racula, Hotel ForRest, ul. Głogowska 4a
20.10.2019

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej