Szkolenie RODO. Zapraszamy na szkolenia z zakresu RODO. Szkolimy nieprzerwanie od 2008 r. Wspieramy uczestników pełną dokumentacją RODO i nieodpłatnymi konsultacjami.

Powiadom o terminie szkolenia

ONLINE – 2 dniowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


SZKOLENIE ONLINE 900 PLN
20-21.08.2020 g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE 900 PLN
25-26.08.2020 g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE 900 PLN
03-04.09.2020 g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE 900 PLN
16-17.09.2020 g.10:00-16:00

SZKOLENIE ONLINE 900 PLN
24-25.09.2020 g.10:00-16:00

ONLINE – 1 dniowy kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO


KURS ONLINE 450 PLN
11.08.2020 g. 09:00-16:00

KURS ONLINE 450 PLN
13.08.2020 g. 09:00-16:00

KURS ONLINE 450 PLN
18.08.2020 g. 09:00-16:00

KURS ONLINE 450 PLN
28.08.2020 g. 09:00-16:00

KURS ONLINE 450 PLN
08.09.2020 g. 09:00-16:00

KURS ONLINE 450 PLN
18.09.2020 g. 09:00-16:00

KURS ONLINE 450 PLN
22.09.2020 g. 09:00-16:00

Szkolenie RODO

Szkolenie RODO

Państwa Administratorem jest podmiot  wskazany w stopce serwisu.  Dane przetwarzane są do celów powiadamiania i organizacji szkolenia. Podstawą prawną jest art 6, ust 1, lit b/f RODO. Czas przechowywania – okres prowadzenia działalności Administratora – art 6, ust 1, lit f RODO lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania danych, dostępu,  ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do UODO.

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej