Akademia Inspektorów Ochrony Danych

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych | Szkolenie RODO

Akademia IOD

Jest inicjatywą mającą na celu wsparcie Inspektorów Ochrony Danych na każdym etapie: dla początkujących, doskonalących swoje umiejętności aż poprzez wsparcie profesjonalnym oprogramowaniem i narzędziami do zarządzania ochroną danych osobowych, skończywszy na Nieodpłatnym Centrum Wsparcia IOD.

Ścieżka rozwoju IOD

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych | Szkolenie RODO
1 dniowy kurs podstawowy Inspektora Ochrony Danych „Przygotowawczy do pełnienia funkcji IOD i specjalisty ds. ODO ”
Dostarcza niezbędnej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz Specjalisty ds. ochrony danych

~~~~

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych | Szkolenie RODO
2 dniowe podstawowe szkolenie Inspektora Ochrony Danych  „Przygotowawcze do pełnienia funkcji IOD z poszerzoną wiedzą o zagrożeniach, aktywach, analizie ryzyka oraz przepisach prawa”
Podobnie, jak wersja 1 dniowa, dostarcza niezbędnej, ale poszerzonej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

~~~~

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych | Szkolenie RODO
1 dniowy specjalistyczny kurs Inspektora Ochrony Danych w firmach i podmiotach publicznych
„Doskonalący kurs wykonywania i rozliczania funkcji IOD dla 8 typowych administratorów danych osobowych”
Doskonalący kurs z zasad profesjonalnego pełnienia funkcji IOD i rozliczania jego pracy. Aktywność IOD prezentowana jest dla tej funkcji na 8 typowych przykładach administratorów danych osobowych

~~~~

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych | Szkolenie RODO
2 dniowe specjalistyczne szkolenie Inspektora Ochrony Danych w firmach i podmiotach publicznych
„Warsztaty wdrożenia systemu ochrony danych osobowych oraz doskonalący kurs wykonywania i rozliczania funkcji IOD dla 8 typowych administratorów danych osobowych”
W pierwszym dniu – warsztaty wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, natomiast w dniu drugim – doskonalący kurs z zasad profesjonalnego pełnienia funkcji IOD i rozliczania jego pracy. Aktywność IOD prezentowana jest dla tej funkcji na 8 typowych przykładach administratorów danych osobowych

~~~~

1 dniowe Warsztaty analizy ryzyka
„Praktyczny sposób przeprowadzenia 9 analiz ryzyka: w UG, placówce szkolnej, e-sklepie, Spółdzielni mieszkaniowej, placówce medycznej, przedsiębiorstwie B2B w zakładzie komunalnym oraz dla uniwersalnego procesu zatrudnienia”
Kurs z zasad profesjonalnego prowadzenia analizy ryzyka

Ważne linki

www.uodo.pl

Szkolenie RODO

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych | Szkolenie RODO

Słowa łączące

Po pierwsze: podsumowując. Dlatego, po drugie dodatkowo. Innymi słowy: po trzecie. Po czwarte na przykład. Jednak po piąte. Po szóste: dlatego. Podsumowując: dlatego. Dodatkowo, potem. Po siódme: przede wszystkim. Podobnie, po ósme podsumowując. Dodatkowo, potem. Jednak, przede wszystkim. Potem, dodatkowo.  Przede wszystkim, po dziewiąte. Na przykład, dlatego.  Jednak dlatego. Przede wszystkim. Jednak. Dodatkowo. Podsumowując. Dodatkowo. Dlatego. Potem.

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych | Szkolenie RODO

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line

O nas

Zontek i Wspólnicy Sp. k.

ul. F. Płaskowickiej 46/129 02-778 Warszawa
22 406 82 91
biuro@zontekiwspolnicy.pl

Twitter

top
X
X