Wzory dokumentów RODO pełny pakiet dla przedsiębiorstw jednostek publicznych i fundacji

380.00 netto

FOLDER: Wzory_dokumentów_RODO_pelny_pakiet_dla_firm_jp_fundacji
FOLDER: 0 Prawa_autorskie
— Informacja o prawach autorskich dla niniejszej dokumentacji v.01.docx
FOLDER: 1 Dokumentacja_ODO_uniwersalna_pelna
FOLDER: 1.1 POLITYKA ODO
— 00 Polityka Ochrony Danych Osobowych v.01.docx
— 01 Zalacznik do RCP wersja rozszerzona do oceny skutkow v.01.docx
— 01a Rejestr kategorii czynnosci przetwarzania szablon v.01.docx
— 01b Klauzule informacyjne przyklady dla roznych kategorii osob v.01.docx
— 01b Klauzule informacyjne_szablon v.01.docx
— 01b Procedura wdrozenia klauzul informacyjnych v.01.docx
— 01c Ewidencja osob upowaznionych v.01.xls
— 01d Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych v.01.doc
— 01e Rejestr umow powierzenia v.01.doc
— 01f Umowa o poufnosci kompleksowa RODO v.01.doc
— 01f Umowa powierzenia uniwersalna v.01.doc
— 01f Umowa powierzenia uslugi IT v.01.doc
— 02a Arkusz analizy ryzyka RODO wersja Excel v.02.xlsm
— 02a Arkusz analizy ryzyka RODO wersja Word v01.docx
— 02b Plan postepowania z ryzykiem v.01.xls
— 02c Lista potencjalnych aktywow v. 01.xlsx
— 02d Lista potencjalnych zagrozen v. 01.docx
— 02e Lista potencjalnych zabezpieczen v. 01.xlsx
— 03 Formularz rejestracji incydentu v.01.xls
— 04 Regulamin Ochrony Danych Osobowych v. 02.docx
— 04a Oswiadczenie_poufnosci_dla_sprzatajacego_i_ochroniarza v.01.docx
— 04a Oswiadczenie_poufnosci_uniwersalne v.01.docx
— 05a Plan_szkolenia_RODO v.01.docx
— 05b Szkolenie wewnetrzne RODO v.02.ppt
— 07 Procedura audytu v.01.docx
— 07a Checklista audyt RODO v.01.docx
— 08 Plan ciaglosci dzialania v.01.docx
— Instrukcja wdrożenia dokumentacji ODO v.01.docx
FOLDER: 1.2 INSTRUKCJA ZARZADZANIA RODO
— 01 Instrukcja zarzadzania RODO tekst jednolity v. 01.doc
— 01a Regulamin uzytkowania komputerow przenosnych v.01.doc
— polityka kluczy.doc
FOLDER: 1.3 PRZYDATNE DOKUMENTY
— Polityka poufnosci prywatnosci polityka cookies.docx
— Zasady bezpieczenstwa  administracji – serwisu IT v.01.doc
FOLDER: 2 Dokumentacja_ODO_uniwersalna_uproszczona
— 0 Polityka Ochrony Danych Osobowych v.01.docx
— 00 Instrukcja wdrozenia uproszczonej dokumentacji RODO v.01.docx
— 01a Rejestr Czynnosci Przetwarzania – podstawowe kategorie osob v.01.docx
— 01a Rejestr czynnosci przetwarzania v.01.docx
— 01b Rejestr kategorii czynnosci przetwarzania v.01.docx
— 01c Umowa powierzenia uniwersalna v.01.doc
— 01d Klauzule informacyjne przyklady dla roznych kategorii osob v.01.docx
— 02a Arkusz analizy ryzyka RODO wersja uproszczona v. 01.docx
— 02b Plan postepowania z ryzykiem v.01.xls
— 03a Ewidencja osob upowaznionych v.01.xls
— 03a Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych v.01.doc
— 04 Instrukcja zarzadzania RODO v.01.doc
— 05 Regulamin Ochrony Danych Osobowych v. 01.docx
— 06 Formularz rejestracji incydentu v.01.xls
— Regulamin uzytkowania komputerow przenosnych v.01.doc
FOLDER: 3 Kadry (kazda branza)
— Arkusz analizy ryzyka – Praca zdalna v.01.docx
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Kadry i praca zdalna analiza ryzyka szablon.xlsx
— Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla rekrutacji.docx
— Klauzula informacyjna dla pracownikow .docx
— Klauzula informacyjna ZFŚS.docx
— KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA po 4 maja 2019.docx
— KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRACOWNIKA po 4 maja 2019.docx
— PPK Formularz aktualizacyjny danych identyfikujących.docx
— RCP Kadry.xlsx
— Regulamin pracy zdalnej v.03.docx
— Umowa powierzenia biuro rachunkowe.doc
— Umowa powierzenia z BHP.doc
— upowaznienia BHP.docx
— upowaznienie  – praca zdalna   komputer sluzbowy v.01.docx
— upowaznienie dla HR.pdf
— upowaznienie do przetwarzania danych osobowych wariant 1.doc
— upowaznienie do przetwarzania danych osobowych wariant 2.doc
— upowaznienie-oswiadczenie o poufnosci – ZFSS.docx
— upowaznienie_ZFSS_wariant1.docx
— Zgoda pracownika na prywatny email_tel v.01.docx
— Zgoda pracownika na wizerunek v.01.docx
FOLDER: 4 Monitoring i kontrola
— 02 Monitoring analiza ryzyka szablon.xlsx
— 02 Rejestr Czynnosci Przetwarzania Monitoring i kontrola.xlsx
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Klauzula informacyjna dla rejestru we-wy.docx
— Klauzule informacyjna monitoring wizyjny.docx
— Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie ze stosowaniem monitoringu pracowniczego bez regulaminu.docx
— Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie ze stosowaniem monitoringu pracowniczego v.01.docx
— Regulamin GPS.docx
— Regulamin monitoringu v.01.docx
— Umowa powierzenia monitoring.doc
FOLDER: 5 Instrukcje realizacji praw osob
— Warunki realizacji prawa do dostepu do danych.docx
— Warunki realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania.docx
— Warunki realizacji prawa do przeniesienia danych.docx
— Warunki realizacji prawa do sprostowania danych.docx
— Warunki realizacji prawa do usuniecia danych (prawo do bycia zapomnianym).docx
— Warunki realizacji prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.docx
FOLDER: Centrum_Uslug_Wspolnych_dokumentacja dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka RODO CUW.docx
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO tekst jednolity v. 01.doc
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla obslugi BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Klauzula Informacyjna RODO CUW cala na BIP.docx
— OPS (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP CUW.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— RKCP CUW.xlsx
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: e-sklep_dokumentacja_dedykowana
— e-sklep (oraz Kadry-Praca zdalna) analiza ryzyka.xlsx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej.docx
— Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej (dane osob pozyskane z innych zrodel).docx
— Klauzula informacyjna dla fanpage Administratora na facebooku.docx
— Klauzula informacyjna dla klientow sklepu internetowego.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych 05 e-sklep.docx
— RCP e-sklep.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia sklep internetowy.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Firma_B2B_dokumentacja_dedykowana
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Firma B2B (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO Firma B2B.doc
— Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Klauzula informacyjna dla stopki w mailu.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— polityka kluczy.doc
— Polityka Ochrony Danych Osobowych Firma B2B.docx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Rejestr Czynnosci Przetwarzania Firma B2B.xlsx
— Umowa powierzenia biuro rachunkowe.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wariant 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wariant 2).doc
FOLDER: Fundacja_dokumentacja_dedykowana
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Fundacja (oraz Kadry-Praca zdalna) analiza ryzyka.xlsx
— Klauzula informacyjna dla beneficjenta.docx
— Klauzula informacyjna dla darczyncow.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Klauzula informacyjna dla wolontariuszy.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP Fundacja.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Mikro_dokumentacja_dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka RODO Mikro.docx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Klauzula informacyjna dla klientow gabinetu kosmetycznego.docx
— Klauzula informacyjna dla klientow hotele wypozyczalnie fitness plywalnie.docx
— Klauzula informacyjna dla klientow zakladu fotograficznego.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych Mikro.docx
— Rejestr Czynnosci Przetwarzania Mikro.xlsx
— Umowa powierzenia biuro rachunkowe.doc
— Umowa powierzenia Versum (portal obslugi klienta).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Mpwik_dokumentacja_dedykowana
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO PWIK.doc
— Klauzula informacyjna dla klienta przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentów.docx
— Klauzule informacyjne monitoring firmowy.doc
— Mpwik (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— polityka kluczy.doc
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP Klienci – do oceny skutkow.doc
— RCP MPWiK.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych v. 01.doc
— Rejestr umów powierzenia.doc
— Umowa powierzenia IT.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: OPS_dokumentacja dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka RODO OPS.docx
— Arkusz analizy ryzyka RODO.docx
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO tekst jednolity v. 01.doc
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula informacyjna dla klientow OPS.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla obslugi BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Klauzula Informacyjna RODO OPS cala na BIP.docx
— OPS (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP MOPS.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Umowa powierzenia Sygnity.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Placowka oswiatowa_dokumentacja_dedykowana
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO.rtf
— Klauzula informacyjna BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Klauzule informacyjne monitoring placowki szkoly.docx
— Klauzule informacyjne w placowce.docx
— Placowka oswiatowa (oraz Kadry-Praca zdalna) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— Procedura wydawania kluczy.docx
— RCP Placowka oswiatowa.xlsx
— Regulamin monitoringu.doc
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Umowa powierzenia e-dziennik.doc
— Umowa powierzenia IT.doc
— upowaznienia nauczyciel.docx
— Zarzadzenie_wprowadzenie_polityki.docx
FOLDER: Placowka_medyczna_dokumentacja_dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka RODO przychodnia.docx
— Arkusz analizy ryzyka szpital.docx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO szpital.doc
— Instrukcja zarządzania RODO przychodnia .doc
— Klauzula dla BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Klauzula informacyjna dla pacjentow szpitali, ZOZ, NZOZ.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Placowka medyczna (oraz Kadry) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP Pacjenci ocena skutkow.docx
— RCP Placowka medyczna.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Regulamin uzytkowania komputerow przenosnych.doc
— Rejestr umow powierzenia.doc
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Umowa powierzenia IT.doc
— Umowa powierzenia medservice.doc
— Zasady udzielania informacji dotyczacych pacjenta.docx
FOLDER: Spoldzielnia_mieszkaniowa_dokumentacja_dedykowana
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO SM.doc
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Klauzula informacyjna dla spoldzielni_mieszkaniowej.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP Spoldzielnia mieszkaniowa.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Spoldzielnia mieszk. (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Umowa powierzenia monitoring.doc
— Umowa powierzenia UNISOFT.doc
— Umowa powierzenia uproszczona pomiarowanie.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Urzad_Gminy_dokumentacja_dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka UG.docx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula dla sesji.docx
— Klauzula informacyjna dla klientow UG.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla obslugi BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Klauzula informacyjna KPA.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP i RKCP Centrum Uslug Wspolnych v.01.docx
— RCP Urzad Gminy.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia azbest.doc
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Umowa powierzenia IT.doc
— Umowa powierzenia obsluga sesji rady.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
— Urzad Gminy (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
FOLDER: ZTM_dokumentacja_dedykowana
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula informacyjna dla kontrahentów.docx
— Klauzula informacyjna dla monitoringu pojazdow.docx
— Klauzula informacyjna dodatkowa zaplata.docx
— Klauzula informacyjna karta pasażera.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— polityka kluczy.doc
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP ZTM.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia IT.doc
— Umowa powierzenia monitoring.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
— ZTM (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx

 

Opis

Wzory dokumentów RODO pełny pakiet dla przedsiębiorstw jednostek publicznych i fundacji

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line

O nas

Zontek i Wspólnicy Sp. k.

ul. F. Płaskowickiej 46/129 02-778 Warszawa
22 406 82 91
biuro@zontekiwspolnicy.pl

Twitter

top
X
X