Dokumentacja RODO pakiety dla firm jednostek publicznych i fundacji

650,00 netto

FOLDER: Wzory_dokumentów_RODO_pelny_pakiet_dla_firm_jp_fundacji
FOLDER: 0 Prawa_autorskie
— Informacja o prawach autorskich dla niniejszej dokumentacji v.01.docx
FOLDER: 1 Dokumentacja_ODO_uniwersalna_pelna
FOLDER: 1.1 POLITYKA ODO
— 00 Polityka Ochrony Danych Osobowych v.01.docx
— 01 Zalacznik do RCP wersja rozszerzona do oceny skutkow v.01.docx
— 01a Rejestr kategorii czynnosci przetwarzania szablon v.01.docx
— 01b Klauzule informacyjne przyklady dla roznych kategorii osob v.01.docx
— 01b Klauzule informacyjne_szablon v.01.docx
— 01b Procedura wdrozenia klauzul informacyjnych v.01.docx
— 01c Ewidencja osob upowaznionych v.01.xls
— 01d Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych v.01.doc
— 01e Rejestr umow powierzenia v.01.doc
— 01f Umowa o poufnosci kompleksowa RODO v.01.doc
— 01f Umowa powierzenia uniwersalna v.01.doc
— 01f Umowa powierzenia uslugi IT v.01.doc
— 02a Arkusz analizy ryzyka RODO wersja Excel v.02.xlsm
— 02a Arkusz analizy ryzyka RODO wersja Word v01.docx
— 02b Plan postepowania z ryzykiem v.01.xls
— 02c Lista potencjalnych aktywow v. 01.xlsx
— 02d Lista potencjalnych zagrozen v. 01.docx
— 02e Lista potencjalnych zabezpieczen v. 01.xlsx
— 03 Formularz rejestracji incydentu v.01.xls
— 04 Regulamin Ochrony Danych Osobowych v. 02.docx
— 04a Oswiadczenie_poufnosci_dla_sprzatajacego_i_ochroniarza v.01.docx
— 04a Oswiadczenie_poufnosci_uniwersalne v.01.docx
— 05a Plan_szkolenia_RODO v.01.docx
— 05b Szkolenie wewnetrzne RODO v.02.ppt
— 07 Procedura audytu v.01.docx
— 07a Checklista audyt RODO v.01.docx
— 08 Plan ciaglosci dzialania v.01.docx
— Instrukcja wdrożenia dokumentacji ODO v.01.docx
FOLDER: 1.2 INSTRUKCJA ZARZADZANIA RODO
— 01 Instrukcja zarzadzania RODO tekst jednolity v. 01.doc
— 01a Regulamin uzytkowania komputerow przenosnych v.01.doc
— polityka kluczy.doc
FOLDER: 1.3 PRZYDATNE DOKUMENTY
— Polityka poufnosci prywatnosci polityka cookies.docx
— Zasady bezpieczenstwa  administracji – serwisu IT v.01.doc
FOLDER: 2 Dokumentacja_ODO_uniwersalna_uproszczona
— 0 Polityka Ochrony Danych Osobowych v.01.docx
— 00 Instrukcja wdrozenia uproszczonej dokumentacji RODO v.01.docx
— 01a Rejestr Czynnosci Przetwarzania – podstawowe kategorie osob v.01.docx
— 01a Rejestr czynnosci przetwarzania v.01.docx
— 01b Rejestr kategorii czynnosci przetwarzania v.01.docx
— 01c Umowa powierzenia uniwersalna v.01.doc
— 01d Klauzule informacyjne przyklady dla roznych kategorii osob v.01.docx
— 02a Arkusz analizy ryzyka RODO wersja uproszczona v. 01.docx
— 02b Plan postepowania z ryzykiem v.01.xls
— 03a Ewidencja osob upowaznionych v.01.xls
— 03a Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych v.01.doc
— 04 Instrukcja zarzadzania RODO v.01.doc
— 05 Regulamin Ochrony Danych Osobowych v. 01.docx
— 06 Formularz rejestracji incydentu v.01.xls
— Regulamin uzytkowania komputerow przenosnych v.01.doc
FOLDER: 3 Kadry (kazda branza)
— Arkusz analizy ryzyka – Praca zdalna v.01.docx
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Kadry i praca zdalna analiza ryzyka szablon.xlsx
— Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla rekrutacji.docx
— Klauzula informacyjna dla pracownikow .docx
— Klauzula informacyjna ZFŚS.docx
— KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA po 4 maja 2019.docx
— KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRACOWNIKA po 4 maja 2019.docx
— PPK Formularz aktualizacyjny danych identyfikujących.docx
— RCP Kadry.xlsx
— Regulamin pracy zdalnej v.03.docx
— Umowa powierzenia biuro rachunkowe.doc
— Umowa powierzenia z BHP.doc
— upowaznienia BHP.docx
— upowaznienie  – praca zdalna   komputer sluzbowy v.01.docx
— upowaznienie dla HR.pdf
— upowaznienie do przetwarzania danych osobowych wariant 1.doc
— upowaznienie do przetwarzania danych osobowych wariant 2.doc
— upowaznienie-oswiadczenie o poufnosci – ZFSS.docx
— upowaznienie_ZFSS_wariant1.docx
— Zgoda pracownika na prywatny email_tel v.01.docx
— Zgoda pracownika na wizerunek v.01.docx
FOLDER: 4 Monitoring i kontrola
— 02 Monitoring analiza ryzyka szablon.xlsx
— 02 Rejestr Czynnosci Przetwarzania Monitoring i kontrola.xlsx
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Klauzula informacyjna dla rejestru we-wy.docx
— Klauzule informacyjna monitoring wizyjny.docx
— Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie ze stosowaniem monitoringu pracowniczego bez regulaminu.docx
— Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie ze stosowaniem monitoringu pracowniczego v.01.docx
— Regulamin GPS.docx
— Regulamin monitoringu v.01.docx
— Umowa powierzenia monitoring.doc
FOLDER: 5 Instrukcje realizacji praw osob
— Warunki realizacji prawa do dostepu do danych.docx
— Warunki realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania.docx
— Warunki realizacji prawa do przeniesienia danych.docx
— Warunki realizacji prawa do sprostowania danych.docx
— Warunki realizacji prawa do usuniecia danych (prawo do bycia zapomnianym).docx
— Warunki realizacji prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.docx
FOLDER: Centrum_Uslug_Wspolnych_dokumentacja dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka RODO CUW.docx
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO tekst jednolity v. 01.doc
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla obslugi BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Klauzula Informacyjna RODO CUW cala na BIP.docx
— OPS (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP CUW.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— RKCP CUW.xlsx
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: e-sklep_dokumentacja_dedykowana
— e-sklep (oraz Kadry-Praca zdalna) analiza ryzyka.xlsx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej.docx
— Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej (dane osob pozyskane z innych zrodel).docx
— Klauzula informacyjna dla fanpage Administratora na facebooku.docx
— Klauzula informacyjna dla klientow sklepu internetowego.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych 05 e-sklep.docx
— RCP e-sklep.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia sklep internetowy.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Firma_B2B_dokumentacja_dedykowana
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Firma B2B (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO Firma B2B.doc
— Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Klauzula informacyjna dla stopki w mailu.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— polityka kluczy.doc
— Polityka Ochrony Danych Osobowych Firma B2B.docx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Rejestr Czynnosci Przetwarzania Firma B2B.xlsx
— Umowa powierzenia biuro rachunkowe.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wariant 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wariant 2).doc
FOLDER: Fundacja_dokumentacja_dedykowana
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Fundacja (oraz Kadry-Praca zdalna) analiza ryzyka.xlsx
— Klauzula informacyjna dla beneficjenta.docx
— Klauzula informacyjna dla darczyncow.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Klauzula informacyjna dla wolontariuszy.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP Fundacja.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Mikro_dokumentacja_dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka RODO Mikro.docx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Klauzula informacyjna dla klientow gabinetu kosmetycznego.docx
— Klauzula informacyjna dla klientow hotele wypozyczalnie fitness plywalnie.docx
— Klauzula informacyjna dla klientow zakladu fotograficznego.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych Mikro.docx
— Rejestr Czynnosci Przetwarzania Mikro.xlsx
— Umowa powierzenia biuro rachunkowe.doc
— Umowa powierzenia Versum (portal obslugi klienta).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Mpwik_dokumentacja_dedykowana
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO PWIK.doc
— Klauzula informacyjna dla klienta przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentów.docx
— Klauzule informacyjne monitoring firmowy.doc
— Mpwik (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— polityka kluczy.doc
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP Klienci – do oceny skutkow.doc
— RCP MPWiK.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych v. 01.doc
— Rejestr umów powierzenia.doc
— Umowa powierzenia IT.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: OPS_dokumentacja dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka RODO OPS.docx
— Arkusz analizy ryzyka RODO.docx
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO tekst jednolity v. 01.doc
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula informacyjna dla klientow OPS.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla obslugi BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Klauzula Informacyjna RODO OPS cala na BIP.docx
— OPS (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP MOPS.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Umowa powierzenia Sygnity.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Placowka oswiatowa_dokumentacja_dedykowana
— Ewidencja osob upowaznionych.xls
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO.rtf
— Klauzula informacyjna BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Klauzule informacyjne monitoring placowki szkoly.docx
— Klauzule informacyjne w placowce.docx
— Placowka oswiatowa (oraz Kadry-Praca zdalna) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— Procedura wydawania kluczy.docx
— RCP Placowka oswiatowa.xlsx
— Regulamin monitoringu.doc
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Umowa powierzenia e-dziennik.doc
— Umowa powierzenia IT.doc
— upowaznienia nauczyciel.docx
— Zarzadzenie_wprowadzenie_polityki.docx
FOLDER: Placowka_medyczna_dokumentacja_dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka RODO przychodnia.docx
— Arkusz analizy ryzyka szpital.docx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO szpital.doc
— Instrukcja zarządzania RODO przychodnia .doc
— Klauzula dla BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Klauzula informacyjna dla pacjentow szpitali, ZOZ, NZOZ.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Placowka medyczna (oraz Kadry) analiza ryzyka.xlsx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP Pacjenci ocena skutkow.docx
— RCP Placowka medyczna.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Regulamin uzytkowania komputerow przenosnych.doc
— Rejestr umow powierzenia.doc
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Umowa powierzenia IT.doc
— Umowa powierzenia medservice.doc
— Zasady udzielania informacji dotyczacych pacjenta.docx
FOLDER: Spoldzielnia_mieszkaniowa_dokumentacja_dedykowana
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO SM.doc
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow.docx
— Klauzula informacyjna dla spoldzielni_mieszkaniowej.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP Spoldzielnia mieszkaniowa.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Spoldzielnia mieszk. (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
— Umowa powierzenia monitoring.doc
— Umowa powierzenia UNISOFT.doc
— Umowa powierzenia uproszczona pomiarowanie.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
FOLDER: Urzad_Gminy_dokumentacja_dedykowana
— Arkusz analizy ryzyka UG.docx
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula dla sesji.docx
— Klauzula informacyjna dla klientow UG.docx
— Klauzula informacyjna dla kontrahentow podmiotu publicznego.docx
— Klauzula informacyjna dla obslugi BIP.docx
— Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zazalen.docx
— Klauzula informacyjna KPA.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP i RKCP Centrum Uslug Wspolnych v.01.docx
— RCP Urzad Gminy.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia azbest.doc
— Umowa powierzenia BIP.doc
— Umowa powierzenia IT.doc
— Umowa powierzenia obsluga sesji rady.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
— Urzad Gminy (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx
FOLDER: ZTM_dokumentacja_dedykowana
— Formularz rejestracji incydentu.xls
— Instrukcja zarzadzania RODO.doc
— Klauzula informacyjna dla kontrahentów.docx
— Klauzula informacyjna dla monitoringu pojazdow.docx
— Klauzula informacyjna dodatkowa zaplata.docx
— Klauzula informacyjna karta pasażera.docx
— Plan postepowania z ryzykiem.xls
— polityka kluczy.doc
— Polityka Ochrony Danych Osobowych.docx
— RCP ZTM.xlsx
— Regulamin Ochrony Danych Osobowych.docx
— Umowa powierzenia IT.doc
— Umowa powierzenia monitoring.doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 1).doc
— Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych (wersja 2).doc
— ZTM (oraz Kadry-Praca zdalna-Monitoring) analiza ryzyka.xlsx

Wzory dokumentów RODO pełny pakiet dla przedsiębiorstw jednostek publicznych i fundacji

Opis

dokumentacja rodo | rodo wzory dokumentów pdf | polityka ochrony danych osobowych | polityka bezpieczeństwa danych osobowych | polityka prywatności rodo | kompletna dokumentacja rodo | instrukcja zarządzania systemem informatycznym rodo | polityka bezpieczeństwa danych osobowych | polityka bezpieczeństwa informacji rodo | polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych | polityka bezpieczeństwa rodo | polityka danych osobowych | polityka ochrony danych osobowych | polityka rodo | rodo dokumentacja | rodo dokumentacja wzory | rodo dokumentacja wzór darmowy | rodo dokumentacja wzór pdf | rodo polityka prywatności | rodo wzory dokumentów | rodo wzory dokumentów pdf | wzorcowa dokumentacja rodo | Wzory dokumentacji RODO | wzory dokumentów rodo | wzory dokumentów rodo za darmo | wzory dokumentacji ochrony danych osobowych | wzory dokumentacji rodo | darmowe wzory dokumentów rodo

RODO wzory dokumentów

  • Wzorcowa dokumentacja RΟDΟ
  • Proponujemy Państwu oryginalną dokumentację RODO dla sektorów:  firm, podmiotów publicznych, fundacji
  • Przygotowaliśmy ją w gronie naszych ekspertów w oparciu o dokumentację realnych firm, podmiotów publicznych i fundacji
  • Wszystkie pakiety zawierają komplet  wzorców w postaci polityk, regulaminów, arkuszy, szablonów, załączników, przykładów
  • Dokumenty są w pełni edytowalne, co ułatwia ich dostosowanie do Państwa potrzeb
  • Dokumentacja jest podzielona na część uniwersalną oraz na część stanowiącą komplet dokumentacji dla danego sektora

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-inspektor-ochrony-danych

https://zontekiwspolnicy.pl/szkolenie-rodo/

https://uodo.pl

dokumentacja rodo | rodo wzory dokumentów pdf | polityka ochrony danych osobowych | polityka bezpieczeństwa danych osobowych | polityka prywatności rodo | kompletna dokumentacja rodo | instrukcja zarządzania systemem informatycznym rodo | polityka bezpieczeństwa danych osobowych | polityka bezpieczeństwa informacji rodo | polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych | polityka bezpieczeństwa rodo | polityka danych osobowych | polityka ochrony danych osobowych | polityka rodo | rodo dokumentacja | rodo dokumentacja wzory | rodo dokumentacja wzór darmowy | rodo dokumentacja wzór pdf | rodo polityka prywatności | rodo wzory dokumentów | rodo wzory dokumentów pdf | wzorcowa dokumentacja rodo | Wzory dokumentacji RODO | wzory dokumentów rodo | wzory dokumentów rodo za darmo | wzory dokumentacji ochrony danych osobowych | wzory dokumentacji rodo | darmowe wzory dokumentów rodo

Po pierwsze: podsumowując. Dlatego, po drugie dodatkowo. Innymi słowy: po trzecie. Po czwarte na przykład. Jednak po piąte. Po szóste: dlatego. Podsumowując: dlatego. Dodatkowo, potem. Po siódme: przede wszystkim. Podobnie, po ósme podsumowując. Dodatkowo, potem. Jednak, przede wszystkim. Potem, dodatkowo.  Przede wszystkim, po dziewiąte. Na przykład, dlatego.  Jednak dlatego. Przede wszystkim. Jednak. Dodatkowo. Podsumowując. Dodatkowo. Dlatego. Potem.

Kto jest on-line

Zdjęcie profilowe Klaudiusz Maciejowski

O nas

Zontek i Wspólnicy Sp. k.

ul. F. Płaskowickiej 46/129 02-778 Warszawa
22 406 82 91
biuro@zontekiwspolnicy.pl
top
X
X