Kurs analizy ryzyka RODO w firmach i podmiotach publicznych

marzec, 2022

09mar10:0016:00Event OverKurs analizy ryzyka RODO w firmach i podmiotach publicznychPraktyczny sposób przeprowadzenia 9 analiz ryzyka: w UG, placówce szkolnej, e-sklepie, Spółdzielni mieszkaniowej, placówce medycznej, przedsiębiorstwie B2B w zakładzie komunalnym oraz dla uniwersalnego procesu zatrudnienia10:00 - 16:00 ONLINEPobierz formularz zgłoszenia w Wordzie, jeśli nie rejestrujesz się przez formularz na stronie

Szczegółowe informacje o szkoleniu

◼ Warsztaty praktycznego przeprowadzania 9 analiz ryzyka: w Gminie, placówce szkolnej, e-sklepie, Spółdzielni mieszkaniowej, placówce medycznej, przedsiębiorstwie B2B w zakładzie komunalnym oraz dla uniwersalnego procesu zatrudnienia.
◼ Ważne: Analiza koncentruje się na zagrożeniach, za których zmaterializowanie się UODO i organy innych Państw nakładają kary
◼ Szkolenie zapewnia Państwu dokumentację, przygotowaną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w decyzjach UODO o nałożeniu kar administracyjnych oraz w decyzjach administracyjnych: arkusze analizy ryzyka, procedura analizy ryzyka, listy zabezpieczeń, plan postępowania z ryzykiem
◼ Głównym celem szkolenia jest obniżenie ryzyka kontroli UODO oraz nałożenia kary

Ramowa tematyka

◼ Przedstawiamy metodykę przeprowadzania analizy ryzyka na autorskich arkuszach analizy ryzyka
◼ Zapoznajemy z najistotniejszymi zagrożeniami sektorowymi z uwzględnieniem kar, jakie w tych sektorach nakładały Organy nadzorcze
◼ Rekomendujemy zabezpieczenia


Forma prowadzenia

Szkolenie prowadzone na platformie


Efekty

◼ Zapewniamy certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych
◼ Dostarczamy obszerną dokumentację RODO – ponad 300 wzorców: polityk, regulaminów, arkuszy, szablonów, załączników, przykładów
◼ Dostarczamy arkusze analizy ryzyka sektorowe


Harmonogram kursu

10:00-11:00

1. Podstawowe pojęcia

◼ Ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
◼ Ocena skutków – kryteria przeprowadzenia
◼ Definicje pojęć wykorzystywanych w analizie ryzyka:
[aktywa, zagrożenia, podatności, ryzyko, konteksty ryzyka: dostępność, poufność i integralność]
◼ Analiza ryzyka – model zarządzania
[omówienie procedury analizy ryzyka: identyfikacja zagrożeń, wyznaczenie aktywów, oszacowanie prawdopodobieństwa i skutków ryzyka, wybór wariantu postępowania z ryzykiem i środki planowane w celu zaradzenia ryzyku]

11:00-16:00

2. Warsztaty przeprowadzania analizy ryzyka w wybranych procesach przetwarzania

◼ Analiza ryzyka w procesie naboru i zatrudniania
[analiza obejmuje rekrutację, zatrudnianie etatowe, pracowników tymczasowych, umowy-zlecenia]
◼ Analiza ryzyka w statutowych działaniach urzędu gminy
[analiza obejmuje działania urzędu w zakresie głównych zadań ustawowych, miedzy innymi: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa o ochronie środowiska, Ustawa o samorządzie gminnym]
◼ Analiza ryzyka w placówce szkolnej
[analiza dla procesu edukacji i zatrudniania]
◼ Analiza ryzyka w procesie zarządzania e-sklepem
[analiza dla procesu administrowania sklepem, logistyki i sprzedaży]
◼ Analiza ryzyka w procesie zarządzania Spółdzielnią mieszkaniową
[analiza w zakresie administrowania zasobami mieszkalnymi oraz spółdzielczością]
◼ Analiza ryzyka – podmioty medyczne
[analiza obejmuje proces przetwarzania danych pacjentów]
◼ Analiza ryzyka w procesach przedsiębiorstwa B2B oraz w zakładzie komunalnym
[analiza obejmuje proces przetwarzania klientów oraz kontrahentów]


Powyższe warsztaty prowadzone są w wg schematu:

◼ Identyfikacja typowych aktywów dla procesów
[Informacje, Programy i systemy operacyjne, Infrastruktura IT, Infrastruktura materialna, Pracownicy/personel, Outsourcing]
◼ Identyfikacja kluczowych czynności w procesie przetwarzania danych
[rejestracja danych, udostępnianie-przekazywanie danych, powierzanie, archiwizacja, utylizacja]
◼ Identyfikacja zagrożeń dla procesów
[Ataki socjotechniczne, Ataki na infrastrukturę, Złośliwe oprogramowanie, Zagrożenia dla sprzętu, Zagrożenia dla danych, Błędy ludzkie, Zagrożenia ciągłości działania]
◼ Powiązanie środków technicznych i organizacyjnych z zagrożeniami
[Zabezpieczenia fizyczne, Zabezpieczenia techniczne, Zabezpieczenia informatyczne, Zabezpieczenia proceduralne]

Data

(środa) 10:00 - 16:00

Miejsce

ONLINE

online

Rejestracja na szkolenie

U W A G A !!!

◼️ Po kliknięciu na "Zamów teraz" wybierz, czy jesteś zwolniony z VAT

Szkolenie obecnie niedostępne

X
X