1 dniowe szkolenie RODO w jednostkach oświaty

październik, 2021

15paź10:0016:00Event Over1 dniowe szkolenie RODO w jednostkach oświatyPraktyczne wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych w szkołach i przedszkolach10:00 - 16:00 ONLINEPobierz formularz zgłoszenia w Wordzie, jeśli nie rejestrujesz się przez formularz na stronie

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Szkolenie z praktycznego funkcjonowania RODO w szkołach oraz przedszkolach


Efekty

◼ Dostarczamy wiedzę, jak skutecznie pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych w placówce
◼ Zapewniamy certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych
◼ Dostarczamy obszerną dokumentację RODO dla podmiotów
◼ Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację dokumentacji


Forma prowadzenia

Szkolenie prowadzone na platformie


Harmonogram szkolenia

10:00-16:00

Przetwarzanie danych osobowych w placówce – zagadnienia ogólne
◼️ Obowiązki placówki w zakresie ochrony danych osobowych
◼️ Podstawy prawne działania placówek publicznych i niepublicznych
◼️ Obowiązek szkolny pomiędzy szkołami
◼️ Legalność przetwarzania danych osobowych w placówce
◼️ Inspektor ochrony danych w podmiocie publicznym i niepublicznym
◼️ Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
◼️ Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
◼️ Upoważnianie pracowników placówki do przetwarzania danych osobowych

Zatrudnianie w placówce
◼️ Zatrudnianie pracowników w jednostkach oświaty (nauczyciele, personel administracyjny)
◼️ ZFŚS dokumentacja

Bezpieczeństwo
◼️ Monitoring wizyjny w placówkach
◼️ Kontrola dostępu do obiektów

Uczniowie/dzieci – zagadnienia szczegółowe
◼️ Odbiór dziecka z placówki
◼️ Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka
◼️ Udzielnie informacji o uczniu,
◼️ Publikacja zdjęć
◼️ Umowa powierzenia z Centrum Usług Wspólnych (CUW).
◼️ Rekrutacja (Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, Zgłoszenie kandydata do klasy I)
◼️ Wzór klauzuli informacyjnej realizującej obowiązek informacyjny w świetlicy
◼️ Zamieszkanie w bursie
◼️ Konkursy
◼️ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie gminnym.
◼️ Wzór oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych i zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji szkoły.
◼️ Przetwarzanie danych przez organ prowadzący szkołę
◼️ Sytuacje, w których organ nie może mieć dostępu do danych
◼️ Przekazanie danych osobowych organowi prowadzącemu
◼️ Realizacja obowiązku informacyjnego przez szkołę w trakcie rekrutacji
◼️ Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły
◼️ Przetwarzanie danych przez pielęgniarkę w szkole
◼️ Przetwarzanie danych uczniów w dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Data

(Piątek) 10:00 - 16:00

Miejsce

ONLINE

online

Rejestracja na szkolenie

U W A G A !!!

◼️ Po kliknięciu na "Zamów teraz" wybierz, czy jesteś zwolniony z VAT.

◼️ Koszt uczestnictwa 1 osoby - 500 PLN + 23%VAT

◼️ Podmioty publiczne są zwolnione z VAT i taką opcję należy wybrać

.

Szkolenie obecnie niedostępne

X
X