Szkolenie Audyt RODO

styczeń, 2022

18sty10:0016:00Event OverSzkolenie Audyt RODOWykonanie audytu na zgodność z przepisami RODO10:00 - 16:00 ONLINEPobierz formularz zgłoszenia w Wordzie, jeśli nie rejestrujesz się przez formularz na stronie

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Szkolenie z praktycznego przeprowadzania audytów w organizacji na zgodność z przepisami RODO


Efekty

◼ Dostarczamy wiedzę, jak zaplanować, przeprowadzić i udokumentować audyt RODO
◼ Zapewniamy certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych
◼ Dostarczamy obszerną dokumentację RODO związaną z audytami
◼ Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację dokumentacji


Forma prowadzenia

Szkolenie prowadzone na platformie


Harmonogram szkolenia

10:00-16:00

 1. Przygotowanie do audytu
 2. Ocena spełnienia wymagań prawnych RODO
  ◼️ Identyfikacja danych osobowych w organizacji
  ◼️ Sprawdzenie poprawności kategorii danych, aktywów, programów, obszarów przetwarzania, osób upoważnionych
  ◼️ Sprawdzenie zakresu i celu przetwarzania danych, poprawności i adekwatności danych oraz czasu ich przechowywania
  ◼️ Sprawdzenie stosowania privacy by design / by default
  ◼️ Sprawdzenie wykonania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane
  ◼️ Sprawdzenie rejestru czynności przetwarzania i jeśli to ma zastosowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania
  ◼️ Przegląd dokumentacji Polityk Bezpieczeństwa
  ◼️ Sprawdzenie poprawności procedur systemowych: oświadczeń o poufności, upoważnień, szkoleń pracowników/użytkowników, audytów, testów penetracyjnych, notyfikacji incydentów
  ◼️ Ocena poprawności realizacji procedury przekazywania danych do państwa trzeciego
  ◼️ Sprawdzenie umów powierzenia pod kątem poprawności na zgodność z przepisami art 28 RODO
 3. Realizacja praw osób
  ◼️ Ocena poprawności przekazania praw osobom, którym prawa te przysługują (prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych
 4. Sprawdzenie dokumentacji przeprowadzenia Analizy ryzyka/Oceny skutków
 5. Sprawdzenie zabezpieczeń
  ◼️ Zabezpieczenia organizacyjne
  ◼️ Zabezpieczenia fizyczne
  ◼️Zabezpieczenia techniczne
  ◼️ Zabezpieczenia informatyczne
  ◼️ Zabezpieczenia zewnętrzne
 6. Przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonego audytu wraz z wytycznymi do poprawy bezpieczeństwa danych osobowych

Data

(Wtorek) 10:00 - 16:00

Miejsce

ONLINE

online

Rejestracja na szkolenie

U W A G A !!!

◼️ Po kliknięciu na "Zamów teraz" wybierz, czy jesteś zwolniony z VAT.

◼️ Koszt uczestnictwa 1 osoby - 500 PLN + 23%VAT

◼️ Podmioty publiczne są zwolnione z VAT i taką opcję należy wybrać

.

Szkolenie obecnie niedostępne

X
X