Logotypy

 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza. Bez wsparcia środków z działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja tego projektu była by niemożliwa.

 

Dotacja dotyczy umowy o dofinansowanie  UDA-RPSL.03.03.00-24-08D2/16-00, gdzie projekt opatrzony jest nazwą: Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami

 

Wartość projektu: 1 278 584,90 PLN kwota dofinansowania 459 012,24 PLN

 

Celem projektu było stworzenie modułowego i parametryzowanego systemu informatycznego (platformy) będącego narzędziem wspomagającym procesy biznesowe związane ze świadczeniem usług szkoleniowych, wdrożeniowych oraz usług zarządzania bezpieczeństwem informacji prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz Partnerów oraz produkcji dedykowanych aplikacji biznesowych.

 

Voilà!

Platforma Snoza optymalizuje procesy biznesowe:

1 – szkoleń dla Partnerów i pracowników Klientów (z zakresu ochrony danych)

2 – obiegu dokumentów w organizacji Wnioskodawcy (w tym rozliczania usług, jakie Wnioskodawca zleca Partnerom do wykonania)

3 – realizacji usług przez Partnerów (audyty, analiza ryzyka, dostęp do repozytorium polityk bezpieczeństwa Informacji, pełnienie funkcji outsourcowanego Inspektora Ochrony Danych

4- Platforma Snoza umożliwia nam także realizację usług projektowania i sprzedaży dedykowanych aplikacji biznesowych

 

Jednym słowem Platforma Snoza to same korzyści! Projekt został zrealizowany w dniu 15.04.2019

 

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej