E-marketing

Realizujemy kompleksowe kampanie sprzedażowe produktów i usług kierowanych do firm, osób prowadzących własną działalność gospodarczą, podmiotów publicznych

 

  • Mailing nie narusza przepisów RODO
  • Mailing nie narusza art 172 PT
  • Mailing nie narusza przepisów UŚUDE

Opracowanie oferty

Pomoc w opracowaniu oferty
Przygotowujemy oferty z odpowiednio skonstruowaną treścią (scenariuszem). Jest to konieczne, aby maile nie były odrzucane jako spam.
 

Dobór odbiorców

Przygotowujemy bazę potencjalnych klientów

Posiadamy sprofilowaną bazę mailową ponad 3 mln podmiotów z podziałem na lokalizacje, branże, REGON, NIP

Wysyłka

Wysyłka maili bez użycia automatycznych systemów wywoływania

  • Wysyłka całości korespondencji trwa maksymalnie kilka godzin
  • Każdy mail, który nie dotarł do adresata jest zidentyfikowany wraz z powodem niedostarczenia
  • Wysyłka jest ponawiana, gdy adresaci opóźniają się z odczytywaniem poczty

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej