2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych


Zapisz się na szkolenie


Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Marcina Kasprzaka 7/9
19-20.09.2019

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek - szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych.


Warszawa 2019, Centrum Konferencyjne Warszawianka, ul. Merliniego 2A
24-25.09.2019

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)


2 dniowe szkolenie RODO kurs Inspektora Ochrony Danych oraz wdrożenie Polityki ODO

Kurs o charakterze stricte praktycznym z użyciem rozbudowanej (uniwersalnej) dokumentacji RODO. Dostarcza niezbędej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Specjalisty ds. ochrony danych

• Korzyścią z ukończenia kursu jest znaczące przyspieszenie i ułatwienie prac podczas opracowania i wdrożenia Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

• Każdy uczestnik kursu otrzyma bowiem kompleksowy pakiet ponad 60 dokumentów (polityk, rejestrów, załączników, klauzul, szablonów, narzędzi w excelu i dokumentów w formacie word) i będzie mógł je samodzielnie adaptować do własnych potrzeb. 

• Gwarantujemy późniejszą nieodpłatną aktualizację pakietu.

• Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacji

Zagadnienia poruszane na kursie

 • Nowość – zapewniamy dokumentację dla procesu rekrutacji i zatrudniania oraz dla monitoringu wizyjnego, sprawdzaną na kontrolach UODO i PIP, wymaganą Kodeksem Pracy oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

  I

  • Zapoznajemy z wymaganiami prawnymi RODO oraz obecnie obowiązującymi polskimi przepisami z zakresu ochrony danych
  • Zapoznajemy z wymaganiami tzw RODO sektorowego (Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)
  • Przedstawiamy najnowsze interpretacje przepisów RODO prezentowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji i Grupę roboczą art 29
  • Przedstawiamy rozbudowany zestaw klauzul informacyjnych wraz ze scenariuszami wykonania obowiązku informacyjnego (stały element kontroli UODO)
  • Kurs zapoznaje uczestników z profesjonalną,  rozbudowaną Polityką Ochrony Danych (ponad 50 załączników i szablonów) dla firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni,  izb, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma tą dokumentację i będzie mógł ją samodzielnie adaptować do własnych potrzeb. Uczestnikom przysługuje nieodpłatna aktualizacja tej dokumentacji.
  • Prezentujemy na przykładach podstawy prawne legalności przetwarzania danych w przypadku, gdy są one zbierane przez Administratora oraz w przypadkach  udostępniania ich innym podmiotom (art 6 i art 9 RODO).
  • Omawiamy zasadę adekwatności, czasowości (retencji) i minimalizacji zakresu.
  • Zapoznajemy z 10-cioma rzeczywistymi Rejestrami Czynności Przetwarzania (RCP), między innymi dla: kandydatów, pracowników, kontrahentów, klientów podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw, uczniów, pacjentów, monitoringu wizyjnego
  • Wyjaśniamy w jakich sytuacjach należy podpisać umowę powierzenia z podmiotem przetwarzającym oraz poddajemy przeglądowi treść przykładowych umów powierzenia. Wskazujemy rzeczywiste przypadki, gdzie umowa powierzenia nie może być stosowana a próbowano ją stosować lub narzucać.

  II

  • Przeprowadzamy przykładowy proces oceny skutków (DPIA/analizy ryzyka) i prezentujemy wyniki, które sprawdzane są na ewentualnej kontroli UODO
  • Omawiamy sposoby upoważniania osób w obecnej wykładni RODO oraz w tzw. RODO sektorowym (Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)
  • Prezentujemy Regulamin Ochrony Danych Osobowych oraz materiały szkoleniowe, jako formy zapoznania osób upoważnionych z przepisami RODO.
  • Przedstawiamy Instrukcję zarządzania RODO, jako kluczowy dokument zawierający wszystkie istotne procedury ochrony fizycznej oraz informatycznej, które Administrator powinien stosować w celu rzeczywistego zabezpieczenia danych w pomieszczeniach oraz w systemach informatycznych
  • Przedstawiamy procedurę zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodną z  definicją pojęcia „ryzyka” i „wysokiego ryzyka” wypracowaną obecne przez Urząd
  • Omawiamy dokumentację dla monitoringu wizyjnego, sprawdzaną na kontrolach UODO i PIP
  • Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia RODO: udostępnianie, powierzenie danych, odbiorca danych, kategorie osób, kategorie danych, profilowanie, ocena skutków (DPIA), analiza ryzyka, usprawiedliwiony interes administratora, warstwowa klauzula informacyjna, rozliczalność

Poszkoleniowe korzyści przysługujące każdemu z uczestników

 • Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat kompetencyjny Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Każdy z uczestników otrzyma mailem rozbudowaną Politykę Ochrony Danych z załącznikami dla firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń

 

Szczegółowa zawartość materiałów wysyłanych do uczestników

 • Prawie 30 klauzul informacyjnych oraz scenariuszy wykonania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotyczą między innymi kandydatów do pracy, pracowników, monitoringu wizyjnego, kontrahentów, klientów e-commerce, klientów urzędów, uczestników przetargów, klientów OPS i PUP,  pacjentów placówek i szpitali, beneficjentów fundacji i wielu innych
 • Excelowy nieodpłatny program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób upoważnionych (stworzony przed RODO, ale sprawdzający się w nowych warunkach, zwłaszcza w kontekście wejścia w życie tzw. RODO sektorowego
 • 10 zanonimizowanych rzeczywistych rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania dla Podmiotu przetwarzającego.
 • Proces przeprowadzania oceny skutków (DPIA) /analizy ryzyka oraz 3 praktyczne  arkusze analizy ryzyka (w Wordzie i w Excelu), które warto wykorzystać do   udokumentowania własnej oceny skutków/analizy ryzyka
 • Rekomendujemy do wykorzystania: „Instrukcja zarządzania RODO”, który zgodnie z nieformalnymi oczekiwaniami UODO zawiera szereg istotnych procedur zabezpieczających dane osobowe od strony fizycznej, technicznej oraz informatycznej (ważny składnik dokumentacji ODO)
 • Rekomendujemy do wykorzystania: „Regulamin Ochrony Danych Osobowych” jako kompleksowy spis wymagań dot. ochrony danych do przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe
 • Rekomendujemy do wykorzystania uproszczoną dokumentację RODO (dla małych firm, ZOZ, fundacji, szkół, itp.). Zaletą dokumentacji uproszczonej jest jej czytelność i ograniczenie do „twardych” wymagań RODO.

Adresaci kursu

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie RODO w firmie/organizacji
 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • Informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • Osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów
 • Biura rachunkowe

Hot-line i opieka po szkoleniu

 • Cenione przez byłych uczestników: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

 

 

inspektor danych osobowych kurs | kurs inspektor danych osobowych | kurs inspektorów ochrony danych | rodo kurs | szkolenie z ochrony danych osobowych | inspektor rodo kurs | inspektor rodo szkolenie | ochrona danych osobowych rodo szkolenie | kurs na inspektora danych osobowych | szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych | kurs na inspektora ochrony danych osobowych | specjalista rodo kurs | kurs administratora danych osobowych | szkolenia z zakresu rodo | szkolenie gdpr

 

 

inspektor danych osobowych kurs | kurs inspektor danych osobowych | kurs inspektorów ochrony danych | rodo kurs | szkolenie z ochrony danych osobowych | inspektor rodo kurs | inspektor rodo szkolenie | ochrona danych osobowych rodo szkolenie | kurs na inspektora danych osobowych | szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych | kurs na inspektora ochrony danych osobowych | specjalista rodo kurs | kurs administratora danych osobowych | szkolenia z zakresu rodo | szkolenie gdpr

 

inspektor danych osobowych kurs | kurs inspektor danych osobowych | kurs inspektorów ochrony danych | rodo kurs | szkolenie z ochrony danych osobowych | inspektor rodo kurs | inspektor rodo szkolenie | ochrona danych osobowych rodo szkolenie | kurs na inspektora danych osobowych | szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych | kurs na inspektora ochrony danych osobowych | specjalista rodo kurs | kurs administratora danych osobowych | szkolenia z zakresu rodo | szkolenie gdpr

 

 

inspektor danych osobowych kurs | kurs inspektor danych osobowych | kurs inspektorów ochrony danych | rodo kurs | szkolenie z ochrony danych osobowych | inspektor rodo kurs | inspektor rodo szkolenie | ochrona danych osobowych rodo szkolenie | kurs na inspektora danych osobowych | szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych | kurs na inspektora ochrony danych osobowych | specjalista rodo kurs | kurs administratora danych osobowych | szkolenia z zakresu rodo | szkolenie gdpr

 

inspektor danych osobowych kurs | kurs inspektor danych osobowych | kurs inspektorów ochrony danych | rodo kurs | szkolenie z ochrony danych osobowych | inspektor rodo kurs | inspektor rodo szkolenie | ochrona danych osobowych rodo szkolenie | kurs na inspektora danych osobowych | szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych | kurs na inspektora ochrony danych osobowych | specjalista rodo kurs | kurs administratora danych osobowych | szkolenia z zakresu rodo | szkolenie gdpr

 

 

inspektor danych osobowych kurs | kurs inspektor danych osobowych | kurs inspektorów ochrony danych | rodo kurs | szkolenie z ochrony danych osobowych | inspektor rodo kurs | inspektor rodo szkolenie | ochrona danych osobowych rodo szkolenie | kurs na inspektora danych osobowych | szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych | kurs na inspektora ochrony danych osobowych | specjalista rodo kurs | kurs administratora danych osobowych | szkolenia z zakresu rodo | szkolenie gdpr

 

inspektor danych osobowych kurs | kurs inspektor danych osobowych | kurs inspektorów ochrony danych | rodo kurs | szkolenie z ochrony danych osobowych | inspektor rodo kurs | inspektor rodo szkolenie | ochrona danych osobowych rodo szkolenie | kurs na inspektora danych osobowych | szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych | kurs na inspektora ochrony danych osobowych | specjalista rodo kurs | kurs administratora danych osobowych | szkolenia z zakresu rodo | szkolenie gdpr

 

 

inspektor danych osobowych kurs | kurs inspektor danych osobowych | kurs inspektorów ochrony danych | rodo kurs | szkolenie z ochrony danych osobowych | inspektor rodo kurs | inspektor rodo szkolenie | ochrona danych osobowych rodo szkolenie | kurs na inspektora danych osobowych | szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych | kurs na inspektora ochrony danych osobowych | specjalista rodo kurs | kurs administratora danych osobowych | szkolenia z zakresu rodo | szkolenie gdpr


Zapisz się na szkolenie


Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Marcina Kasprzaka 7/9
19-20.09.2019

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Jacek Zontek - szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 20 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych.


Warszawa 2019, Centrum Konferencyjne Warszawianka, ul. Merliniego 2A
24-25.09.2019

Koszt uczestnictwa 1 os. w 2-dniowych warsztatach - 980 PLN+23%VAT=(do przelewu 1205,40 PLN)
Koszt uczestnictwa 1 os. w wybranym pojedynczym dniu - 590 PLN + 23%VAT=(do przelewu 725,70 PLN)

Zontek i Wspólnicy
Spółka komandytowa

ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa

Nasza firma stworzyła oprogramowanie – platformę Snoza

Projekt jest dofinansowany z działania 3.3 RPO woj. Śląskiego o tytule:

„Snoza Platform – platforma wspierająca procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami”
Nr RPSL.03.03.00-24-08D2/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej